Odnawialne źródła energii – poznaj czystą energię z natury

Wiktoria Pilch
odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii coraz częściej pojawiają się w publicznych dyskusjach. Chęć odejścia od węgla wymusza zastosowanie innych źródeł energii, które nie będą tak szkodliwe. Poznaj alternatywy i korzyści wynikające z ich stosowania. 

Od kilku lat widoczna jest zmiana świadomości ekologicznej wielu ludzi, również w Polsce. Rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, a szczególnie fotowoltaiką. Jednak panele słoneczne to nie jedyny sposób na czerpanie czystej energii z tego, co daje natura. Poznaj alternatywne źródła energii i korzyści z ich stosowania, zarówno dla jednostek, jak i firm czy planety.

Czym są odnawialne źródła energii?

Podwyżki cen energii, widmo kurczących się zasobów paliw kopalnych, zanieczyszczenie środowiska i chęć uzyskania neutralności klimatycznej. Istnieje wiele powodów, dla których w ostatnim czasie zrobiło się głośno o odnawialnych źródłach energii. Nieważne, który z powodów skierował twoją uwagę w tę stronę. Ważne, że rozumiesz powagę sytuacji, w jakiej znalazła się planeta, na której żyjesz. 

Odnawialne źródła energii są alternatywą dla szkodliwych paliw kopalnych i ich przemysłowego wydobywania. Często prąd czy ciepło pozyskiwane w ten sposób określane są jako czysta energia. Wynika to z braku szkodliwości takiego procesu dla środowiska naturalnego, do którego zalicza się:

  • minimalna eksploatacja środowiska naturalnego w celu pozyskania surowców;
  • brak emisji niekorzystnych dla przyrody substancji. 

Energia odnawialna – definicja

Jak najprościej określić, czym jest energia odnawialna? Definicja podaje, że są to wszelkie sposoby pozyskiwania energii, które nie powodują czasowego lub stałego ograniczenie dostępu do zasobów. Dodatkowo, źródła tej energii mogą samodzielnie się odnawiać, dlatego wykorzystywanie ich do produkcji energii nie prowadzi do uszczerbku na środowisku naturalnym.

Odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie

Większość odnawialnych źródeł energii znanych jest ludzkości już od wieków. Szersze omówienie wielu z nich znajdziesz w dalszej części tekstu. Warto jednak wspomnieć, że energia wiatrowa i wodna czerpane były już w Starożytności. Jednak, mimo tego, nadal wygodniejsze jest wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego, następnie wykorzystywanych w procesach spalania.

Jak zatem prezentuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce? Z całości energii elektrycznej, jaka jest produkowana w kraju, ponad 70% to energia węglowa. Aż ponad połowę pozyskuje się z najbardziej szkodliwego węgla brunatnego. Odnawialne źródła energii stanowią zaledwie kilka procent całości. Wynika z tego, że planowane odejście od węgla w 2030 roku należy włożyć między bajki. 

Światowe trendy w energii odnawialnej

Średnia światowa dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii plasuje się na podobnym poziomie. Jest jednak mocno zróżnicowana, jeśli porównasz poszczególne państwa, a nawet kontynenty. 

Potentatem na świecie, jeśli chodzi o produkcję energii z odnawialnych źródeł, jest USA. W Stanach wykorzystuje się różne sposoby jej generowania. W ostatnich latach w czołówce znalazły się także Chiny, które bardzo mocno inwestują w odnawialne źródła energii. Ścisły światowy top to także niektóre kraje europejskie, na przykład Dania.

Podstawowe źródła energii odnawialnej

Energia odnawialna najczęściej czerpana jest z sił natury. Od zdolności ich wykorzystania zależy wydajność instalacji. Zbiory energii mogą być zależne choćby od zmiany pogody. Jedynym w miarę stałym – na chwilę obecną – źródłem energii jest Słońce.

Do sposobów pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zalicza się następujące mechanizmy:

  • fotowoltaika – najpopularniejsze i najszybciej rozwijające się odnawialne źródło energii, które wykorzystuje fotony padające na Ziemię w postaci promieni słonecznych. Fotowoltaika przetwarza je na prąd, a proces uznawany jest za bardzo wydajny i dający wymierne efekty; 
  • hydroenergetyka – energia czerpana jest z płynącej wody, która porusza się pod wpływem sił grawitacji. Dzięki temu to odnawialne źródło energii uznawane jest za bardzo przewidywalne. Do wytworzenia prądu wykorzystuje się turbiny wodne ustawione głównie na biegach rzek;
  • energia wiatrowa – w tym przypadku sercem systemu są popularne wiatraki, czyli turbiny wiatrowe, które poruszane są przez masy powietrza. Ich wydajność zależy od siły wiatru, a dodatkowo często uznaje się je za niszczące estetykę krajobrazu. Jednocześnie, wydają się najmniej szkodliwe dla środowiska;
  • energia geotermalna – pod tym pojęciem ukrywają się energie geo-, hydro- i aerotermalna, polegające na pobieraniu ciepła z natury. Instalacje wykorzystują naturalne ciepło do ogrzewania lub chłodzenia obiektów. 

Odnawialne źródła energii – przykłady paliw odnawialnych

Poniżej znajdziesz najpopularniejsze odnawialne źródła energii. Przykłady mogą obejmować też procesy spalania lub przetwarzania dostępnych na ziemi zasobów. Choć wzbudza to nieco kontrowersji, odnawialne źródła energii to także:

  • biomasa – materiał produkowany z szybko rosnących roślin, odpadów tartacznych lub innych organizmów żywych, wykorzystywany w procesach spalania do pozyskania energii;
  • biopaliwa – paliwa wykonywane z alkoholu powstałego w czasie kontrolowania procesów fermentacji na odpadach rolniczych lub specjalnie uprawianych roślinach;
  • biogazy – w wyniku kontrolowanych procesów gnilnych powstają gazy o określonej zawartości, które można wykorzystywać w procesach spalania;
  • energia jądrowa – materiały radioaktywne utrzymane w zamkniętym cyklu paliwowym charakteryzują się tak niewielkim zużyciem, że uznaje się je za odnawialne. 

Odnawialnych źródeł energii, a procesy spalania

Problemem w kontekście tych odnawialnych źródeł energii jest emisja dwutlenku węgla, związana z procesem spalania. Jednak uznaje się, że rośliny w czasie wzrostu i egzystencji przetwarzają więcej dwutlenku węgla na tlen, niż generują go w czasie spalania. 

Odnawialne źródła energii elektrycznej – dlaczego warto zwrócić na nie uwagę?

Istnieje wiele powodów, dla których warto inwestować w odnawialne źródła energii elektrycznej. Może to przynieść korzyści zarówno w skali mikro dla rodzin, lokalnych społeczności i przedsiębiorstw, jak i makro, czyli całych państw, kontynentów i planety. Cechą wspólna jest ekologia, czyli głównie obniżenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i węglowodorów, a także ograniczenie efektu cieplarnianego

Instalacje odnawialnych źródeł energii są stosunkowo drogie, jednak nie można traktować ich jako kosztów, a raczej trzeba zaliczyć do inwestycji. W przyszłości będą one przynosiły wymierne korzyści w postaci taniej energii lub paliwa. Ponadto, odnawialne źródła energii uniezależnią firmę, a nawet całe miasta, od węgla, ropy i gazu, których zasoby kurczą się i niebawem może ich brakować.

Alternatywne źródła energii szansą dla przedsiębiorstw 

Choć niektóre alternatywne źródła energii już dziś powszechnie wykorzystywane są przez prywatnych inwestorów, mogą być też szansą dla przedsiębiorców. Firmy mogą korzystać z kilku programów wsparcia, w ramach których możliwe jest uzyskanie dopłaty lub pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii. Zmieniając tylko nieznacznie procesy produkcyjne, można liczyć na wiele korzyści wynikających z czystej energii.

Inwestycja w odnawialne źródła energii to nie tylko tańszy prąd. W wielu przypadkach może to ograniczyć emisję szkodliwych związków do atmosfery. Inwestycja w OZE wpisuje się w działalność zgodną z CSR, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. Innowacje i ograniczenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne to wyraz dojrzałości i sposób na rozwój w przyszłości. 

Popularne odnawialne źródła energii w przemyśle

W przedsiębiorstwach rosnącą popularnością cieszy się fotowoltaika. Panele słoneczne stanowią większość instalacji montowanych w siedzibach firm. Pewne ryzyko, jakie wiąże się z montażem innych sieci odnawialnych źródeł energii, zniechęca przedsiębiorców do inwestowania. 

Tymczasem przy odpowiednio zaprojektowanej sieci i przemyślanej strategii może to być szansa na zyskanie przewagi nad konkurencją. Przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami komunalnymi coraz częściej rozważają wykorzystanie biopaliw czy biogazów. Z kolei montaż wiatraków lub niewielkich elektrowni wodnych pozwoli na odejście od drożejącej energii węglowej.

Odnawialne źródła energii – podsumowanie

Gospodarka w wielu krajach, a zwłaszcza w Polsce, opiera się na energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Choć od kilku lat słyszy się zapowiedzi o odejściu od węgla, nadal brak wyraźnych i widocznych działań w tym zakresie. Tymczasem odnawialne źródła energii są dostępne na wyciągnięcie ręki. Nawet pomimo pewnych niedogodności wynikających z losowości pogody, każda rozsądna inwestycja w OZE będzie opłacalna. Jeśli nawet nie dla samego inwestora, to z pewnością dla środowiska naturalnego. Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts