Elektrownia atomowa – źródło czystej i ekologicznej energii?

Wiktoria Pilch
elektrownia atomowa

Elektrownia atomowa to źródło prądu, które cieszy się wielką popularnością na świecie, choć może wzbudzać różne skojarzenia. Czy jest to także źródło ekologiczne? Jak działa elektrownia jądrowa? Czy ryzyko przewyższa korzyści? Przekonaj się!

Konwencjonalne sposoby pozyskiwania energii coraz częściej uznawane są za niewystarczające. Elektrownia atomowa jest jednym z wydajnych źródeł i ma niewielki wpływ na środowisko naturalne. Takie elektrownie są znane od dekad i zapewniają stabilność energetyczną wielu państwom. Nadal jednak w niektórych budzą się ponure skojarzenia z nimi związane. Czy słusznie? Przekonaj się, co sprawia, że nowoczesne elektrownie jądrowe można uznać za bezpieczne. Sprawdź, jak działa elektrownia atomowa i dlaczego pozyskiwana w niej energia jest uznawana za czystą. Czytaj nasz tekst!

Co to jest elektrownia jądrowa?

Konwencjonalna energetyka zaczyna przynosić więcej strat niż korzyści. Pozyskiwanie energii z paliw kopalnych jest bowiem nieekologiczne. Zanieczyszczenie powietrza i straty dla środowiska wynikające z ciągłego wydobywania węgla to przyczyny, dla których poszukiwane są nowe źródła. Problemem dawnych metod jest też mała efektywność, która przestaje wystarczać do zaspokajania potrzeb. Dlatego już w latach 50. XX wieku zwrócono uwagę na możliwości wykorzystywania energii jądrowej pochodzącej z materiałów radioaktywnych. 

Elektrownia atomowa, czyli energia bez spalania

Co to jest elektrownia jądrowa? To miejsce, w którym pozyskuje się energię cieplną, a następnie przetwarza ją na elektryczną. Z zewnątrz sama konstrukcja i przebieg procesu wygląda bardzo podobnie do elektrowni konwencjonalnych. Nie ma tu jednak zjawiska spalania, a energia pozyskiwana jest z innych materiałów. Zachodzące tutaj rozszczepianie jądra atomowego pozwala na produkcję większej ilości energii w niż elektrowniach węglowych. 

Zobacz też:  Jak działa pompa ciepła i czy warto w nią inwestować?

Zasada działania reaktora jądrowego

Elektrownia atomowa, nazywana też jądrową, nie może działać bez metali ciężkich (głównie uranu). W wyniku rozszczepiania jąder atomowych uwalniane są ogromne pokłady ciepła. Zasada działania reaktora jądrowego w późniejszych etapach jest podobna, jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni węglowych. Ciepło przechodzi do nośnika w postaci wody, a ta za pomocą pary wodnej zasila turbiny generujące prąd elektryczny. 

Gdzie i dlaczego zlokalizowane są zwykle elektrownie atomowe?

Z uwagi na ogromną ilość ciepła, jaka powstaje w procesie rozszczepiania, każda elektrownia atomowa potrzebuje do pracy sporych zasobów wody chłodzącej. Potrzebna jest nie tylko woda, która ma stanowić nośnik energii. Niezbędne okazują się także dodatkowe chłodnie. Właśnie elektrownie jądrowe bardzo często znajdują się w pobliżu rzek lub naturalnych zbiorników wodnych. 

Elektrownia atomowa czy jądrowa?

Powszechnie stosowane określenie „elektrownia atomowa” tak naprawdę odnosi się do całkiem innych konstrukcji. Spalane atomy węgla i gazu wykorzystywane są bowiem do uzyskania energii w konwencjonalnych elektrowniach. Tymczasem energia jądrowa to zachodzi tylko w jądrze atomowym, dlatego powinno się używać sformułowania „elektrownia jądrowa”. Jednak pojęcie energii atomowej weszło już do powszechnego użytku i takie nazewnictwo odróżnia opisywane konstrukcje od elektrowni węglowych. 

Elektrownia atomowa i ryzyko związane z jej budową

W wielu osobach, które słyszą o takiej elektrowni, mogą się budzić natychmiastowe skojarzenia z dwiema lokalizacjami. Czarnobyl i Fukushima to miejsca, na podstawie, których są kreślone czarne scenariusze. W naszym kraju nie działa żadna elektrownia atomowa, dlatego te konstrukcje kojarzą się głównie z wielkimi katastrofami. Efekty awarii w Czarnobylu z 1986 roku odczuwalne są do dzisiaj na terenie samego reaktora. Straty ekologiczne na obszarze ponad 1,5 miliona hektarów pól i lasów są nie do wyceny.

Czy elektrownia atomowa jest bezpieczna?

Tymczasem elektrownie atomowe uznaje się za niezwykle bezpieczne, a w ciągu 70 lat użytkowania tego typu konstrukcji doszło tylko do 5 poważnych awarii. Przy odpowiedniej eksploatacji energia jądrowa jest w pełni bezpieczna, a odpady i części jej konstrukcji są neutralizowane. Z podobnych źródeł prądu korzysta wiele krajów Europy Zachodniej, a także USA, Rosja, Chiny czy Japonia. 

Zobacz też:  Najbardziej ekologiczne firmy w polsce: ćwiczenia jogi na świeżym powietrzu

Czy elektrownia atomowa jest ekologiczna?

Analizując dane dotyczące czystej energii, można spotkać się z raportami, w których elektrownie atomowe zaliczane są do źródeł czystej energii. Czy to uzasadnione, skoro proces powstawania prądu jest mocno zbliżony do wytwarzania energii elektrycznej w procesach spalania węgla? Czy słusznie energetyka jądrowa jest traktowana jako ekologiczne źródło energii? Istnieje wiele przesłanek do tego, by tak ją określać.

Elektrownia atomowa i jej wpływ na środowisko naturalne

Podczas wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach atomowych nie dochodzi do procesów spalania, a jedynie do rozszczepiania atomu. W związku z tym brak tutaj negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, które płyną z klasycznej energetyki węglowej. Do atmosfery nie są emitowane szkodliwe substancje, a jedynie nadwyżki ciepła w postaci pary wodnej. Gmachy elektrowni atomowych nie mają charakterystycznych wysokich kominów, a jedynie niskie i krępe konstrukcje chłodni. 

Paliwo potrzebne do zasilania elektrowni atomowej

Do zasilania jednego bloku elektrowni atomowej w ciągu roku potrzebnych jest prawie 20 ton uranu. Tyle zmieści się w jednym wagonie kolejowym dostarczanym raz w roku. W przypadku kotłów węglowych spore wyzwania logistyczne to pozyskiwanie i transport paliwa. Do zasilania kotła o podobnej mocy potrzebnych jest ponad 150 wspomnianych wagonów paliwa, jednak tylko na jeden dzień pracy. Ze środowiska ubywa więc kilkadziesiąt tysięcy razy więcej surowców niż przy energii jądrowej. 

Elektrownia atomowa – inne korzyści 

Mniejsze zapotrzebowanie na paliwo do elektrowni atomowej sprawia, że środowisko jest czystsze. Dlaczego? Przede wszystkim:

  • wystarczy jedna dostawa w roku, żeby całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie;
  • nie ma konieczności organizowania wielkiego zaplecza magazynowego.
  • niski jest także koszt wyprodukowania energii (porównywalny z OZE). 

Jedynym minusem dla lokalnych społeczności może być fakt, że do obsługi obiektu potrzeba znacznie mniej pracowników niż przy innych obiektach energetycznych.

Zobacz też:  Wyciek ropy naftowej – do czego prowadzi taka katastrofa?

Gdy już przeczytałeś artykuł, elektrownia atomowa nie powinna ci się już kojarzyć wyłącznie z awariami w Czarnobylu i Fukushimie. To bezpieczne źródło energii, z którym nie wiążą się negatywne skutki dla środowiska naturalnego.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts