Ochrona środowiska – najważniejsze problemy i cele

Wiktoria Pilch
ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest pojęciem określającym wszystkie działania, jakie są podejmowane na rzecz zatrzymania szkód wyrządzanych przyrodzie. Mają one zapobiec niszczeniu środowiska i dążyć do naprawy dotychczas wyrządzonych szkód.

Coraz powszechniej słyszy się głosy ekologów alarmujących, że stan naszej planety pogarsza się w zastraszającym tempie. Nie przechodzą one bez echa i coraz więcej organizacji, w tym dużych przedsiębiorstw, zaczyna podchodzić do nich poważnie. W jaki sposób najmocniej ludzie trują planetę i dlaczego ochrona środowiska naturalnego jest taka istotna? Wszystkiego dowiesz się z poradnika.

Dlaczego trzeba chronić środowisko?

Główną przyczyną powstawania zanieczyszczeń na Ziemi jest człowiek, zatem ochrona środowiska i próba przywrócenia równowagi to obowiązek nas wszystkich. Choć na ogromną skalę ludzkość niszczy planetę od wielu wieków, dopiero niedawno argumenty ekologów zaczęły być dostrzegane i brane pod uwagę także przez polityków.

Pod koniec lat 80. XX wieku w Polsce powołano fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który ma promować akcje ekologiczne. W naszym kraju i na świecie działa wiele instytucji i organizacji, które mają utrzymać obecny status przyrodniczy na naszej planecie. Coraz częściej prowadzone są kampanie społeczne propagujące zachowania ekologiczne, a także ograniczenia prawne dla największych trucicieli.

Zagrożenia i ochrona środowiska w poszczególnych dziedzinach

Stan środowiska naturalnego pogarsza się pod wpływem wielu działań związanych głównie z rozwojem gospodarczym i postępem technicznym. Degradacja wynikająca z rozwoju przemysłu dotyka niemal każdego elementu ziemskiego ekosystemu. Prezentujemy szkodliwe działania w poszczególnych dziedzinach i proponowane rozwiązania służące ochronie środowiska.

Gospodarka zasobami naturalnymi

Rozwój przemysłu związany jest z wytwarzaniem coraz większej ilości dóbr konsumpcyjnych. Wiąże się to z potrzebą pozyskiwania zasobów naturalnych i przetwarzaniem ich. Przez ekspansywną politykę ekonomiczną jako ludzie nie tylko wydobywamy ogromne ilości zasobów nieodnawialnych, jak paliwa kopalne i rudy metali. Pozyskujemy też zasoby uznawane za odnawialne, ale na tak dużą skalę, że tracą one zdolności do samoodnawiania. Kluczem do ochrony środowiska naturalnego jest polityka zrównoważonego rozwoju. W przypadku zasobów nieodnawialnych zaleca się ograniczenie pozyskiwania ich ze złóż mało wydajnych i ważnych ekologicznie. Istotną kwestią jest też recykling, czyli przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie w produkcji odpadów, a także zużytych produktów.

Zobacz też:  Inwestycje deweloperskie – ekologiczne rozwiązania

Najważniejsze metody ochrony środowiska naturalnego

W przypadku zasobów odnawialnych również należy zwrócić uwagę na racjonalne dysponowanie zasobami środowiska. Najważniejszym z działań na rzecz ochrony przyrody jest ograniczenie wycinki lasów. Te obszary nie tylko stanowią siedliska dla flory i fauny, ale także pełnią ważną rolę w całym ekosystemie. Zapobiegają wysuszeniu i wyjałowieniu gleby, a także pochłaniają dwutlenek węgla. Dlatego konieczny jest monitoring i zachowanie równowagi pomiędzy pozyskiwaniem drzew, a ich sadzeniem.

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza

W XIX wieku na masową skalę rozpoczęło się wydobycie węgla kamiennego i brunatnego, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawowe źródło energii. W podobnym okresie rozpoczęło się też pozyskiwanie ropy i gazu ziemnego. Jednak wypalanie węgla, gazu ziemnego i ropy prowadzi do emisji wielu szkodliwych związków chemicznych o atmosfery. Skutkiem jest też wzrost temperatury na Ziemi, co prowadzi do topnienia lodowców, podniesienia poziomu wód, a także rozszerzania się obszarów pustynnych.

Ochrona powietrza ma przynieść dwa efekty. Pierwszym z nich jest mniejsza zawartość szkodliwych substancji w atmosferze, co zapobiegnie zatruwaniu roślin, zwierząt i ludzi. Drugi spodziewany efekt to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych prowadzących do podniesienia temperatury na Ziemi. To z kolei ma zapobiec pogorszeniu się stanu flory i fauny, a także utrzymać naturalne siedliska i wydajność pól uprawnych.

Ochrona gleby i wód

Jednym z największych wyzwań ochrony środowiska jest zabezpieczenie stanu jakości wód i gleby. Dostające się do nich środki ochrony roślin i odpady przemysłowe niszczą naturalną biologiczną zdolność gleby, a także zabijają życie w wodach. Ochrona tych stref jest ważna między innymi z punktu widzenia pozyskiwania pożywienia. Kluczowym sposobem na ochronę środowiska w tej dziedzinie jest zapobieganie przedostawania się szkodliwych związków chemicznych. Można to uzyskać przez zakaz używania pestycydów, prowadzenie rozsądnych zabiegów agrotechnicznych, a przede wszystkim kontrolę odpadów.

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie jako działanie prospołeczne

Dobra materialne, pożywienie i usługi są wytwarzane dla wygody ludzi, jednak to zakłady produkcyjne decydują, w jaki sposób je przygotują. To przemysł na masową skalę pobiera surowce naturalne, przetwarza je i w tych procesach niejednokrotnie prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Dlatego jednym z największych wyzwań organizacji ekologicznych i rządów państw jest zmiana mentalności w tym sektorze.

Zobacz też:  Wszystko co trzeba wiedzieć o ekologii

Obecnie zauważalny jest trend, w którym firmy same nakładają na siebie ograniczenia związane z ochroną środowiska. Jest to związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, a zatem firmy chcą być odbierane jako element społeczności, a nie tylko organizacje nastawione na zysk. Szanują więc nie tylko najbliższe otoczenie, ale także propagują wartości ważne dla wielu klientów i współpracowników.

Ochrona środowiska dla przedsiębiorstw i prywatnych osób wcale nie musi być kojarzona jako wyzwanie. Wiele firm zbudowało sobie dobrą markę na promowaniu rozwiązań, które są przyjazne naturze. Wobec rosnących cen emisji gazów cieplarnianych i surowców to także sposób na budowę przyszłości firmy.

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts