Emisja gazów cieplarnianych

Wiktoria Pilch
emisja gazów cieplarnianych

Nadmierna emisja dwutlenku węgla doprowadza do degradacji środowiska naturalnego. Do głównych źródeł jej emisji zalicza się działalność kopalni surowców, spalanie paliw, produkcję cementu, użytkowanie lądu, a także niszczenie drzew, czyli wylesianie. Co to jest zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych? Czym jest emisja i jak ją zmniejszyć? Sprawdź sam.

Jak w prosty sposób opisać gazy cieplarniane? Są to substancje, które przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego, mi.n. metan i inne metale. Wielkość emisji zależy od danego terenu. Im więcej fabryk, tym więcej wydostaje się gazów lub pyłów do powietrza. Zmiany ilości gazów w powietrzu mogą być spowodowane czynnikami naturalnymi (np. pożary lasów), a także działalnością człowieka.

System handlu uprawnieniami do emisji gazów

Czy można handlować uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych? EU ETS, bo tak nazywa się ten system, zakłada plan monitorowania wielkości emisji. Od czasu jego wprowadzenia emisje zmniejszyły się o 42,8 proc. System ten wskazuje, jaka jest i powinna być emisja na danym terenie. Oczywiście, każdy powinien dążyć do jej jak największego spadku.

Regulacje prawne związane z emisją gazów cieplarniany

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska reguluje m.in. kwestie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z kolei Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji reguluje zarządzanie m.in. emisją Co2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych to także znaczący dokument. A 47 ust pkt 1 i 2 pkt opisuje instalacje o niskim poziomie emisji.

Zobacz też:  Farma fotowoltaiczna – kompendium wiedzy o polach solarnych

Kto odpowiada za wydanie zezwolenia na emisję gazów?

Każda instalacja, która wydaje gazy lub pyły, musi mieć na to zezwolenie. Organy właściwe do wydania zezwolenia to:

  • starostwa powiatowe;
  • urzędy marszałkowskie;
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska;
  • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy.

W 2019 r i 2020 r z uwagi na pandemię sprawę można było załatwić także online, bez konieczności wizyty w urzędzie. Osoba prowadząca instalację powinna sporządzić z działania stosowny raport.

Plan poboru próbek. Co to jest?

Wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia to jedno. Następnie odpowiednie służby dbają o monitorowanie, raportowanie i weryfikowanie emisji spalin. Niezbędny jest również plan poboru próbek. Eksperci sprawdzają wpływ np. paliw kopalnych na gospodarkę. Biorąc pod uwagę fakt, że Emilia jest coraz większa, wielkość emisji gazów firmy, coraz częściej prowadzą działania CSR-owe. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma za zadanie walkę ze zmianami klimatu, a także ograniczenie emisji.

Jakie jeszcze ustawy warto znać?

Ustawy o systemie handlu uprawnieniami są bardzo istotne, szczególnie dla firm. Ilość dwutlenku węgla w atmosferze powinna być kontrolowana. Tylko odpowiednie zarządzanie spalinami może pomóc prowadzić biznes w zrównoważony sposób. Co mówi ustawa? Zgodnie z art. ustawy i 2 rozporządzeniem komisji zwanym dalej “rozporządzeniem” przedstawione są dokładne regulacje dotyczące emisji i zezwoleń na nią.

Kiedy otrzymasz zezwolenie?

Zezwolenie wydaje odpowiedni urząd, do którego skierowano wniosek. Jeżeli nie uiścisz opłaty skarbowej, urząd wyznaczy ci termin na jej wpłacenie – od 7 do 14 dni. Jeśli wciąż nie uiścisz opłaty w tym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Dokumenty wymagane zgodnie z przepisami ustawy znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/42. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji możesz się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (odbioru). Dokumenty potwierdzające otrzymanie zezwolenia powinny dotrzeć do ciebie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zobacz też:  Winiety ekologiczne w paryżu - gdzie i jak je kupić bez problemu

Społeczna odpowiedzialność urzędu

Urząd zapewni społeczeństwu możliwość udziału w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia zintegrowanego z odstępstwem od granicznych wielkości emisyjnych. W przypadku powstania każdej inwestycji społeczeństwo ma prawo do wnoszenia skarg czy uwag. Udział w takim procesie mogą też zgłaszać organizacje ekologiczne, zatem informacja o instalacji będzie jawna. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wiąże się z opłatami. To kwoty od 500 do 2 tysięcy złotych. Wiele zależy od tego, jaki rodzaj przedsiębiorstwa prowadzisz i ilu ludzi w nim zatrudniasz.

Jak urząd sprawdza twój wniosek?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie poprawności uzupełnionych pól. Jeśli dokument zawiera braki formalne, zostaniesz poproszony o ich zapełnienie. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Pamiętaj, że jeśli nie poprawisz błędów, twój wniosek zostanie odrzucony. Bardzo ważnym elementem jest opłata. Ta również musi być uregulowana na czas. Nie otrzymasz pozwolenia na instalację, jeśli twoja instalacja wpłynie negatywnie na środowisko naturalne i lokalną społeczność.

Spalanie paliw kopalnych

Proces spalania paliw kopalnych zwiększa ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Do czego są potrzebne paliwa? Przede wszystkim do otrzymywania energii elektrycznej. Zgodnie z wytycznymi parlamentu europejskiego i rady niezbędne jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Ustaw z dnia 12 czerwca 2015 r o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych również jest istotna z punktu widzenia emisji spalin i ubiegania się o zezwolenia. Starając się o taki dokument, musisz wiedzieć, jakie spaliny emitujesz.

CSR w walce o czyste powietrze

W 2021 r ilość szkodliwych gazów wydalanych do atmosfery wzrosła. Tylko poprzez odpowiednie działania firm i prowadzenie CSR przedsiębiorstwa mogą ograniczać emisję i edukować konsumentów. Podawanie do informacji publicznej skutków emisji to świetne rozwiązanie wpływające na wyobraźnię. Firmy coraz częściej także przechodzą na tzw. zieloną energię, a państwo polskie wspiera przedsiębiorców dotacjami. Może warto z nich skorzystać?

Zobacz też:  Ślad węglowy jedzenia i jego wpływ na globalne ocieplenie. Coś dla producentów żywności i nie tylko!


Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts