Jak obliczyć ślad węglowy produktu i do czego się to przyda? Poznaj emisję CO2 produktów handlowych!

Wiktoria Pilch
jak obliczyć ślad węglowy produktu

Zastanawiasz się, jak obliczyć ślad węglowy produktu wytwarzanego w twojej firmie? Wymaga to sumiennego podejścia do całego procesu produkcyjnego i przeanalizowania emisji dwutlenku węgla. Sprawdź, jak oszacować ten parametr i dlaczego warto to zrobić!

W procesach produkcyjnych przywiązuje się coraz większą wagę do ekologii i mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Jednym z parametrów, które określają okoliczności danego etapu, jest ślad węglowy. Pozwala on określić stężenie gazów cieplarnianych, które są wypuszczane do atmosfery w czasie tworzenia wyrobu lub przebiegu procesu. Jak obliczyć ślad węglowy produktu? Czy to ważny pomiar środowiskowy? Na te i inne pytania odpowiadamy już teraz!

Co to jest ślad węglowy i dlaczego warto go obliczać?

Świadomość ekologiczna rośnie z każdym rokiem i społeczeństwo coraz mocniej zdaje sobie sprawę z tego, jak mocno szkodzi środowisku naturalnemu. Jednym z największych zagrożeń dla naszego ekosystemu i normalnego funkcjonowania człowieka jest nadmierna ilość dwutlenku węgla w powietrzu. Producenci i konsumenci towarów i usług zaczynają się także zastanawiać się nad tym, jak obliczyć ślad węglowy produktu.

Ślad węglowy produktu a ogólna definicja carbon footprint

Opisywane przez nas pojęcie (z ang. carbon footprint) określa ilość dwutlenku węgla, jaka jest emitowana do atmosfery w wyniku działalności:

  • człowieka;
  • danego etapu technologicznego;
  • całego przedsiębiorstwa.

Może dotyczyć gospodarstwa domowego, jednej osoby czy całego budynku. Powszechnie jednak suma emisji gazów cieplarnianych szacowana jest dla przedsiębiorstw, ponieważ to w nich ten parametr osiąga najwyższe wartości.

Zobacz też:  Kupowanie online a ślad węglowy produktu. Jak zrobić ekologiczne zakupy przez internet

Oblicz swój ślad węglowy

Wartość ta będzie inna nie tylko dla różnych osób czy gospodarstw domowych działających w rozmaitych cyklach życia, lecz także dla produktów powstających w danym zakładzie. Ślad węglowy określa nie wpływ produktu na środowisko, ale wartość emisji CO2 w czasie jego wyprodukowania. Do rachunku potrzebne będzie zsumowanie gazów wytwarzanych na każdym etapie produkcji, a następnie podzielenie tego parametru przez liczbę wyrobów. Podobnie ujmuje się poziom emisji przy wykonywaniu usług (np. transport czy prace budowlane). 

Wartość śladu węglowego w przedsiębiorstwie

Nieco inaczej będą przebiegały obliczenia śladu węglowego dla całego przedsiębiorstwa. W tym przypadku wartość podawana jest w tonach CO2 dostarczanych rocznie do atmosfery przez wszystkie etapy prac. Sumuje się zatem:

  • każdy poszczególny etap produkcyjny;
  • emisje dla wszystkich obiektów;
  • transport prowadzony w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Dlaczego warto obliczyć ślad węglowy organizacji?

Współczynnik carbon footprint dotyczący emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest potrzebny z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest ocena skali zanieczyszczenia środowiska naturalnego przy tworzeniu danego produktu. Określenie poziomu zanieczyszczeń i redukcja emisji CO2 prowadzi do poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego. Zapewnia także zrównoważony rozwój przemysłowy. 

Jakie korzyści dla firmy płyną z takich obliczeń?

Chęć nawiązania współpracy międzynarodowej, szczególnie z firmami działającymi na obszarze Wysp Brytyjskich, to cel wielu przedsiębiorstw. To właśnie w Wielkiej Brytanii powstała idea ujawniania informacji dotyczącej tego rodzaju zanieczyszczenia. Masz szansę nawiązać współpracę z wieloma przedsiębiorstwami brytyjskimi, a także zachodnioeuropejskimi, ale musisz spełniać warunki. Jak to zrobić? Obliczając ślad węglowy dla własnych produktów i uzyskać odpowiednio niski wynik lub spełniać wymagania normy ISO 14067.

Kalkulator emisji CO2 – narzędzie pomocne przy obliczeniach

Wyliczenia związane z cyklem życia produktu i jego wpływem na środowisko nie muszą być bardzo skomplikowane. Carbon Disclosure Project to instytucja, która nakłania do raportowania śladu węglowego w przedsiębiorstwach na całym świecie. W ramach współpracy daje do dyspozycji specjalne kalkulatory ułatwiające dokonywanie profesjonalnych obliczeń. W internecie są dostępne inne kalkulatory stworzone właśnie na bazie tego, które ułatwiają wyliczenia nawet osobom fizycznym.

Zobacz też:  Ekologiczne ozdoby choinkowe z odpadów: jak zrobić piękną choinkę bez szkody dla środowiska

Ograniczanie śladu węglowego – inwestycja w przyszłość

Obliczenia parametrów poszczególnych produktów, które mają prowadzić do ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko, to także jedna z idei CSR. Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? To koncepcja, w ramach której w strategii budowania i prowadzenia biznesu bierze się pod uwagę interesy społeczne i jakość środowiska naturalnego. Ma to na celu między innymi zatrzymanie zmian klimatu poprzez samoograniczanie się przedsiębiorstwa. Inwestycje, które ograniczają emisję, w przyszłości doprowadzą do generowania większych zysków przedsiębiorstwa. 

Wiele danych dotyczących emisji i wyliczenie śladu węglowego swoich produktów, a także dążenie do rozwoju odnawialnych źródeł energii bezpośrednio lub pośrednio wpływa na klimat i warto mieć to na uwadze.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts