Katastrofy ekologiczne. Jaki mają wpływ na otoczenie?

Wiktoria Pilch
katastrofy ekologiczne

Katastrofy ekologiczne mają ogromny wpływ na ekosystem oraz na gospodarkę. Wycieki ropy naftowej, zanieczyszczenie środowiska, wypadki tankowców, wybuchy w elektrowni jądrowej, uszkodzenia reaktorów, toksyczne pożary czy wycieki gazów – to tylko niektóre przykłady kataklizmów, które destabilizowały życie milionów osób. Sprawdź, jakie katastrofy ekologiczne miały miejsce na przełomie lat!

W XX i XXI wieku miały miejsce katastrofy ekologiczne na niespotykaną skalę. Ich skutki pochłonęły mld dolarów, a odpowiedzialność za tego typu wydarzenia ponoszą z reguły wielkie koncerny. Współczesny świat daje większe możliwości działań prewencyjnych. Jednym z nich jest nowoczesna strategia zarządzania firmą, czyli CSR. Przekonaj się, jak firmy mogą walczyć z degradacją środowiska naturalnego i tym samym zapobiegać katastrofom ekologicznym.

Największe katastrofy ekologiczne

Przyczyną wielu katastrof ekologicznych były nieprzemyślane decyzje biznesowe. Nastawienie na zysk, bez patrzenia na konsekwencje dla natury, często jest przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia całych ekosystemów. Środowisko antropogeniczne to coraz częstszy krajobraz współczesnego państwa. Jakie największe katastrofy ekologiczne miały miejsce w XX i XXI wieku?

II wojna światowa i lata po niej

II wojna światowa określana jest mianem jednej wielkiej katastrofy ekologicznej. Działania przeprowadzone w latach 1939-1945 r. odbiły się piętnem na milionach ludzi. Podczas walk wojennych spłonęły setki tysięcy lasów, niszczono całe aglomeracje, a także zanieczyszczano wodę pitną. Atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki ma swoje konsekwencje do dzisiaj. Z kolei w latach 1946-1958 nastąpiła jedna z największych katastrof ekologicznych na świecie, a miała miejsce w Bikini, czyli archipelagu Wysp Marshalla. Próbny wybuch jądrowy miał fatalne skutki. Skażenie utrzymywało się latami, a sam wybuch doprowadził do zniszczenia siedlisk ludzi, zwierząt, całych ekosystemów. To największa klęska ekologiczna na świecie, która wywołała poniższe skutki:

 • skażenie wód gruntowych;
 • tony ropy w Morzu Bałtyckim;
 • plamy ropy w morzach.
Zobacz też:  Ekologiczny styl życia: jak dbać o planetę na co dzień

Wielki Smog Londyński

Działania przemysłowe wywołały Wielki Smog Londyński. Chemiczny i trujący dym doprowadził do śmieci ponad 12 tysięcy osób. Mgła, która nawiedziła Londyn była wypadkową rozwoju przemysłu i brakiem jakichkolwiek działań mających na celu ochronę społeczeństwa i środowiska naturalnego. Wielki Smog Londyński miał miejsce w 1952 roku.

Zanik Jeziora Aralskiego

Nie wszystkie katastrofy klimatyczne zostały zapamiętane na lata. Ta jednak na pewno pozostanie w pamięci mieszkańców Kazachstanu i Uzbekistanu. Z powodu nieprzemyślanej działalności człowieka zniknął cały ekosystem. Jakie konsekwencje miało takie działanie? Przede wszystkim miały negatywny i destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto spowodowało straty finansowe dla osób, które zajmowały się rybołówstwem, a także lokalnych rolników, którzy stracili źródło nawadniania pól.

Wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu 1986 rok

To jedna z największych ekologicznych katastrof ekologicznych, której skutki są odczuwalne po dziś dzień. W 1986 roku doszło do wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. Podczas gaszenia pożaru zginęło wielu pracowników elektrowni, a sam zasięg wybuchu określa się na kilka tysięcy kilometrów. W jednej chwili zniknął cały ekosystem: roślinność, zwierzęta, woda pitna, a jakość powietrza była fatalna. Całe miasto do dziś jest wyłączone z użytku z powodu skażenia ziemi. Czy można było zapobiec tej tragedii? Na to pytanie trudno dzisiaj odpowiedzieć. Jednak zbyt wolno podejmowane działania i próba tuszowania sprawy doprowadziły do śmierci niewinnych ludzi.

Katastrofa w Zatoce Perskiej

W 1991 roku doszło do podpalenia szybów naftowych przez wycofujących się żołnierzy. Takie działanie było efektem trwającej wojny, a w sumie złoczyńcy podpalili 650 szybów. Niemniej jednak najbardziej ucierpiały całe ekosystemy. Do wody dostało się 240 mln baryłek ropy naftowej. Zniszczono km wybrzeża, a zmarnowaniu uległy mln baryłek ropy. Skażonych zostało ok. 500 km wybrzeży, a w katastrofie ucierpiało blisko 30 tysięcy ptaków. Olej opałowy zniszczył praktycznie wszystko, co było wokół. Ogromny obszar środowiska został praktycznie całkowicie zdewastowany. Całkowity koszt gaszenia wycenia się na 1,5 mld dolarów.

Zobacz też:  Ile kosztuje szambo ekologiczne z montażem - sprawdź aktualne ceny

Katastrofy ekologiczne po 2000 roku – MT Prestige

W 2002 roku doszło do niewyobrażalnej katastrofy ekologicznej 250 km od wybrzeży hiszpańskiej Galicji. Statek posiadał załadunek w postaci 77 tys. ton oleju napędowego. Do morza dostało się 5000 ton ropy. Katastrofa doprowadziła do wydostania się baryłek ropy, a tym samym zniszczenia i skażenia wód, wymarcia ryb i innych zwierząt morskich, a także ptaków morskich. W sumie zniszczono 1300 kilometrów wybrzeży. Tony mazutu przewożonego przez tankowiec wylądowały nie tylko w wodzie, ale także u wybrzeży m.in. Portugalii. Tony oleju tworzyły szare, ogromne place ropowe, które były usuwane przez pracowników.

Pożary lasów Amazonii i Australii

W 2019 roku cały świat obserwował pożary lasów Amazonii. Tak niewyobrażalne zjawisko, jak setki tysięcy pożarów o ogromnym zasięgu nie jest naturalne. Eksperci ocenili, że pożary były aż o 80 proc. silniejsze i intensywniejsze niż w latach ubiegłych. Skąd takie zjawisko i jak przyczynił się do niego człowiek? Oto główne czynniki:

 • lokalni rolnicy, którzy wzniecali pożary, aby zwiększyć obszar swoich pól;
 • podpalenia w celu poszerzenia obszarów pastwisk.

Jakie były konsekwencje pożarów? Przede wszystkim zniszczenie setek tysięcy hektarów lasów, śmierć zwierząt i upadek całych ekosystemów. Do podobnych pożarów doszło w Australii w latach 2019-2020. Sprawdzono, że pożary wyemitowały do środowiska aż 250 mln ton dwutlenku węgla, a w ich wyniku zmarło aż 480 mln zwierząt.

CSR pomoże uniknąć katastrofy ekologicznej?

Opisane wyżej katastrofy ekologiczne wynikają przede wszystkim z działań człowieka i były to tragedie na ogromną skalę. Jednak każdego dnia firmy, które działają w sposób niezgodny ze zrównoważonym rozwojem przyczyniają się do mini katastrof ekologicznych i powolnej, sukcesywnej degradacji środowiska.

Mając na uwadze dotychczasowe katastrofy ekologiczne, a także potencjalne zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na szeroką skalę, przedsiębiorcy powinni wprowadzić do swej strategii działania CSR-owe. Muszą one obejmować, zgodnie z normą ISO 26000, następujące obszary:

 • ład organizacyjny;
 • prawa człowieka’
 • praktyki z zakresu pracy;
 • środowisko;
 • uczciwe praktyki operacyjne;
 • zagadnienia konsumenckie;
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Zobacz też:  Czy na szambo ekologiczne potrzebne jest pozwolenie na budowę

Warto podkreślić, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje coraz wiele firm, które prowadzą biznes w myśl zrównoważonego rozwoju, a tym samym nie przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts