Jak obliczyć ślad węglowy mięsa i jaki wpływ na środowisko ma producent mięsa?

Wiktoria Pilch
ślad węglowy mięsa

Ślad węglowy mięsa warto poznać, ponieważ jego wyliczenie pokazuje wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne. Wynik pokazuje, jak szkodliwa dla środowiska jest produkcja wędlin. Co ma wpływ na wysoki parametr śladu węglowego przy produkcji mięsa? 

Produkcja żywności niesie za sobą zanieczyszczenie środowiska i emisję gazów cieplarnianych. Ślad węglowy mięsa ma jedną z najwyższych wartości spośród wszystkich rodzajów pokarmu. Co ma wpływ na tak duże zanieczyszczenie środowiska przy tworzeniu mięsa i wędlin? Czy można temu zapobiec? Odpowiedzi poznasz, czytając nasz krótki tekst!

Mięsny ślad węglowy – co to jest?

W ostatnich latach coraz więcej osób zwraca uwagę na to, jaki wpływ na środowisko naturalne mają ich działania. Zachowania ekologiczne to już nie tylko segregacja śmieci czy oszczędzanie prądu i gazu, lecz także wybór produktów ekologicznych. Nie brakuje osób poszukujących wyrobów, przy produkcji których powstało jak najmniej dwutlenku węgla, metanu czy innych gazów cieplarnianych. Dotyczy to nie tylko produktów użytkowych. Szukanie ekologicznego pożywienia również zyskuje popularność.

Produkcja mięsa a ślad węglowy

Ślad węglowy mięsa i innych produktów żywnościowych to parametr, który określa, jak mocno zanieczyszczono środowisko naturalne przy tworzeniu pożywienia. Określa się go na podstawie emisji gazów cieplarnianych i podaje w tonach CO2 emitowanych podczas produkcji 1 kg żywności. Najlepsze dla środowiska naturalnego są produkty zbliżające się do zerowego śladu węglowego, czyli utrzymujące ten parametr na bardzo niskim poziomie. Przy produkcji mięsa trudno jednak mówić nawet o zbliżeniu się do tego poziomu.

Zobacz też:  Jak często opróżniać szambo ekologiczne? poradnik dla właścicieli domów

Od czego zależy wartość śladu węglowego dla produkcji mięsa?

Do obliczenia śladu węglowego mięsa niezbędna jest analiza całego procesu powstawania żywności. Podobnie podchodzi się do obliczeń dotyczących produkcji wyrobów roślinnych. Nie bierze się pod uwagę jedynie przetwórstwa czy uboju zwierząt hodowlanych. Wlicza się także cały cykl życia zwierząt i roślin. Do analizy wybierane są zatem wszystkie cztery najważniejsze czynniki, do których należą:

  • chów bydła – wlicza się tu wszelkie gazy emitowane przez bydło, a także nawozy czy inne prace związane z utrzymaniem pastwisk;
  • przygotowanie paszy – brana jest pod uwagę uprawa roślin wykorzystywanych jako pasza dla zwierząt hodowlanych;
  • wykorzystanie terenu – emisja szkodliwych substancji związana z przygotowaniem terenów naturalnych do hodowli lub uprawy. Zalicza się tu między innymi wypalanie pól czy wycinkę lasu pod pastwiska;
  • logistyka dostaw – liczy się wszelkie emisje związane z przewożeniem zwierząt i roślin, ale nie tylko. Czynności związane z przetwórstwem, pakowaniem czy innymi procesami mającymi na celu przygotowanie żywności do sprzedaży również są tutaj liczone.

Produkcja mięsa i jej wpływ na środowisko

Rolnictwo i wytwarzanie żywności odpowiada za emisję ponad 25% wszystkich gazów cieplarnianych. Dane mogą wydawać się szokujące, ponieważ ogólnie wskazuje się na przemysł i ogrzewanie jako największe źródła substancji szkodliwych dla klimatu. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz. Analizując wyniki obliczenia śladu węglowego dla produkcji wołowiny czy innych mięs, można dojść do wniosku, że wytwarzanie mięsa jest znacznie bardziej szkodliwe niż produkcja warzyw i owoców.

Który etap ma najgorszy wpływ na środowisko naturalne?

Wcześniej wysnuty wniosek nie szokuje tak bardzo, ponieważ każdy rozumie, że uprawa roślin i nawożenie, jak również przetwórstwo mięsa wymaga wdrożenia wielu procesów technologicznych. Szkodliwy ślad klimatyczny przy wytwarzaniu mięsa jest większy niż w przypadku produktów roślinnych. Może zaskakiwać jedynie skala tych dysproporcji. Przykładowo, podczas produkcji 1 kg wołowiny powstaje 60 kg gazów cieplarnianych. Tymczasem w czasie uprawy i przygotowania kilograma pszenicy czy pomidorów emituje się niespełna 1,5 kg CO2, co jest bardzo małą wartością w tym porównaniu. 

Zobacz też:  Zasady segregacji odpadów – co i gdzie wyrzucać?

Produkcja mięsa a emisja gazów cieplarnianych do atmosfery

Ogólnie produkcja mięsa wołowego ma najgorszy wpływ na jakość powietrza naszej planety, nawet w zestawieniu z innymi rodzajami mięs. Przy produkcji wieprzowiny, drobiu czy nawet ryb hodowlanych stężenie gazów nie przekracza 10 kg. 

Wbrew pozorom samo przetwórstwo, transport i pakowanie mięsa nie są największymi wrogami środowiska naturalnego, ponieważ odpowiadają jedynie za 15% emisji. Prawie 30% to gazy wytwarzane przez same zwierzęta, a drugie tyle powstaje w czasie przygotowania pól pod hodowle. Za pozostałą emisję odpowiada uprawa roślin, które stanowią pożywienie dla zwierząt.

Wpływ produkcji mięsa na globalne ocieplenie i ekosystem

Hodowla zwierząt i ich przetwórstwo negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Ponad 1/4 wszystkich szkodliwych gazów cieplarnianych emitowanych jest właśnie w tych procesach. Nie oznacza to jednak, że nie powinno się w ogóle produkować mięsa, ponieważ jest to szkodliwe dla środowiska naturalnego. Warto jednak wybierać produkty świadomie, sięgając głównie po te mające mniejszy ślad węglowy i ograniczać spożycie mięsa. Działania CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) powinny uczulać na problem prowadzić do jak największego ograniczenia śladu węglowego mięsa, jeśli to możliwe.

Chów zwierząt w branży mięsnej i cały proces produkcyjny jest o wiele bardziej szkodliwy z punktu widzenia zmian klimatu od produkcji roślinnej. Warto jednak starać się, jako przedsiębiorstwo, aby był on jak najniższy i działać w duchu neutralności klimatycznej.Powiązane:
Zobacz też:  Ekologiczne świece z wosku pszczelego - jak je wybrać i dlaczego są lepsze?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts