Zasady segregacji odpadów – co i gdzie wyrzucać?

Wiktoria Pilch
segregacja odpadów

Segregacja odpadów jest kluczem do osiągnięcia prawidłowego poziomu recyklingu. Recykling pozwala na ponowne wykorzystanie surowców wtórnych i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Dlatego też tak ważna jest wiedza o tym, jakie kosze i pojemniki służą do danego rodzaju śmieci. Jeśli nieodpowiednie tworzywa trafią do kontenera przeznaczonego na odpady sortowane, jego zawartość nie będzie się nadawać do recyklingu.

Poznaj zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych i dowiedz się, jakie korzyści daje to gospodarstwom domowym i firmom.

Czym jest segregacja odpadów?

Segregacja odpadów pozwala na utylizację lub odzysk śmieci. Ta czynność umożliwia więc oddzielenie śmieci, które da się ponownie przetworzyć i tych, które nie podlegają recyklingowi.

Selekcja odpadów odbywa się już na etapie gospodarstw domowych, kiedy wyrzucamy śmieci. Warto mieć osobne pojemniki na dany rodzaj surowców tak, aby mogły one zostać poddane recyklingowi. Segregowanie wiąże się nie tylko z ekologicznym aspektem, ale także z oszczędnościami dla domowego budżetu. Segregując śmieci, ponosimy mniejszą opłatę za gospodarowanie odpadami.

Wyróżnia się odpady:

 • komunalne;
 • przemysłowe;
 • niebezpieczne.

Na czym polega segregacja odpadów komunalnych?

Selekcję opadów komunalnych w gospodarstwach domowych umożliwiają specjalnie oznaczone pojemniki lub kosze z podziałem na rodzaj surowców, z których zostały wytworzone śmieci. Tzw. selekcja u źródła, czyli prowadzona w domu, jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie ilości produkowanych śmieci. Większość z nich pochodzi właśnie z gospodarstw domowych. Ważne jest to, aby jak największa liczba osób podjęła się segregacji śmieci, aby ratować środowisko przed zanieczyszczeniami i zatruciem.

Zobacz też:  Organizacje zajmujące się ochroną środowiska – czego chcą, jak działają i czy warto je wspierać?

Selekcja odpadów w gminach jest prowadzona jako segregacja kontenerowa lub workowa. W gminach miejskich obowiązuje selekcja kontenerowa, gdzie na bieżąco są wyrzucane śmieci. Natomiast w gminach wiejskich czy miejsko-wiejskich zachodzi selekcja workowa zgodnie z harmonogramem odbioru śmieci. Dzięki wprowadzeniu selekcji surowców jak najmniej śmieci trafia do odpadów zmieszanych, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu.

Podczas segregowania materiały są klasyfikowane do konkretnej frakcji:

 • papier (niebieski);
 • szkło (zielony);
 • metale i tworzywa sztuczne (żółty);
 • bioodpady (brązowy);
 • odpady zmieszane (czarny).

Do jakich pojemników wrzucać śmieci?

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się za pomocą specjalnie oznakowanych pojemników lub kontenerów. Poniżej przedstawione są wytyczne, w jaki sposób klasyfikować śmieci tak, aby trafiły do odpowiedniej frakcji.

Papier

Do pojemników na papier można wrzucać:

 • gazety i czasopisma;
 • zeszyty i książki;
 • torby i worki papierowe;
 • opakowania z papieru, tekturę i karton;
 • papier pakowy, szkolny;
 • papier biurowy.

Nie wolno wrzucać takich śmieci, jak:

 • zużyte chusteczki i ręcznik papierowy;
 • kartony po mleku i sokach;
 • pieluchy jednorazowe, podpaski i inne produkty higieniczne;
 • mocno zabrudzony lub zatłuszczony papier;
 • folie i papier lakierowany;
 • tapety;
 • ubrania;
 • zabrudzone naczynia jednorazowe;
 • papierowe opakowania po cemencie, nawozach.

Szkło

Do pojemników na szkło można wrzucać:

 • umyte szklane butelki i słoiki po napojach i żywności;
 • opakowania szklane po kosmetykach.

Nie należy wrzucać takich śmieci, jak:

 • żarówki i świetlówki;
 • reflektory;
 • szkło;
 • ceramika, kryształy, porcelana, doniczki;
 • lustra;
 • termometry i strzykawki;
 • szklane opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych;
 • szkło okularowe i żaroodporne;
 • szyby okienne i zbrojne;
 • znicze zabrudzone woskiem.

Metal i tworzywa sztuczne

Do pojemników na metal i tworzywa sztuczne trafiają:

 • zgniecione butelki plastikowe;
 • nakrętki, zakrętki do słoików i kapsle;
 • puszki po napojach i sokach;
 • puszki po konserwach;
 • plastikowe reklamówki, worki i folie;
 • folia aluminiową;
 • styropian;
 • kartony po mleku i sokach;
 • plastikowe opakowania po żywności;
 • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości.
Zobacz też:  Scenariusz ekologicznego przedstawienia dla przedszkolaków: jak przygotować atrakcyjne występy

Nie wolno wrzucać takich śmieci, jak:

 • plastikowe butelki lub pojemniki z zawartością;
 • części samochodowe;
 • zabawki;
 • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • opakowania po lekach lub preparatach medycznych;
 • puszki lub pojemniki po olejach silnikowych.

Odpady biodegradowalne

Do pojemników z odpadami “bio” trafiają:

 • resztki z owoców i warzyw;
 • skoszona trawa, liście, kwiaty;
 • gałęzie drzew i krzewów;
 • trociny i kory drzew;
 • nieimpregnowane drewno.

Nie należy wrzucać takich rzeczy, jak:

 • resztki jedzenia (szczególnie pochodzenia zwierzęcego);
 • olej;
 • odchody zwierząt;
 • popiół z węgla;
 • ziemi i kamieni;
 • leki;
 • drewna impregnowane.

Odpady zmieszane

Do zmieszanych odpadów komunalnych trafiają śmieci, które nie podlegają recyklingowi (np. wielomateriałowe). Nie można jednak wrzucać odpadów niebezpiecznych, ponieważ muszą one trafiać do specjalnie przeznaczonych miejsc.

Inne

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (AGD i RTV), baterie i akumulatory, a także meble są oddawane do specjalnych punktów zbierania tego typu rzeczy. W twoim mieście lub okolicy możesz znaleźć taki punkt za pośrednictwem Internetu.

Korzyści z sortowania odpadów w firmie

Wprowadzenie selektywnego zbierania opadów w twojej firmie przyniesie wiele korzyści. Po pierwsze jest to zgodne z duchem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), według której to przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego. Gromadzenie odpadów w celu ich ponownego wytworzenia w firmach jest dzisiaj koniecznością, aby skutecznie dążyć do zahamowania degradacji środowiska, w którym funkcjonujemy. Przez segregowanie śmieci przemysłowych chronimy środowisko naturalne, ograniczamy ilość i powierzchnię wysypisk śmieci, ograniczamy zużycie surowców naturalnych oraz wykorzystujemy surowce wtórne na produkcję nowych rzeczy.

Po drugie segregacja poprawia komfort pracowników oraz buduje pozytywny wizerunek firmy wśród społeczności. Jeszcze jedną zaletą są oszczędności dla budżetu przedsiębiorstwa – oddając segregowane śmieci, ponosimy mniejsze opłaty za odbiór odpadów.

Podsumowanie

Warto wiedzieć, jak segregować odpady, aby wspierać poziom wtórnego przetwarzania surowców. Zasady selektywnego zbierania odpadów są proste i każdy jest w stanie je wdrożyć w swoje życie codzienne. Korzyści, jakie przyniesie to dla zdrowia planety, są nieocenione, a twój wysiłek włożony w taką formę działania ekologicznego stosunkowo niewielki.

Zobacz też:  Cena fotowoltaiki z pompą ciepła w 2023 roku


Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts