Recykling odpadów – jaki ma sens dla ochrony środowiska i gospodarki?

Wiktoria Pilch
Recykling

Świadomość ekologiczna wzrasta coraz bardziej z każdym rokiem. Coraz więcej osób pragnie chronić środowisko poprzez świadome działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów, zminimalizowanie zużycia energii czy ochronę środowiska naturalnego przed degradacją. Bycie “eko” stało się nie tylko modne, ale wręcz konieczne w obliczu zbliżającego się kryzysu energetycznego i licznych katastrof ekologicznych.

Najpowszechniejszą formą dbania o środowisko przez gospodarstwa domowe jest recykling odpadów. Co więcej, segregacja śmieci jest coraz częściej spotykana w firmach. Generuje to nie tylko większe oszczędności, ale też poprawia PR (public realtions) przedsiębiorstwa.

Czym jest recykling?

Recykling to powtórne wykorzystanie odpadów w celu wytworzenia nowych produktów. Jest to jedna z najbardziej znanych i rozpowszechnionych form ochrony środowiska. Pozwala na zmniejszenie ilości odpadów i wpływa na mniejszą eksploatację złóż naturalnych. Nadchodzący kryzys energetyczny dosadnie dał nam do zrozumienia, że zasoby na świecie nie są nieskończone. Ponowne przetworzenie zużytych materiałów może być receptą na zahamowanie szczytu kryzysu energetycznego. Przy odpowiedniej wiedzy będzie możliwe nawet ponowne wykorzystane surowców, które do dnia dzisiejszego nie podlegają recyklingowi.

Co podlega recyklingowi?

Największa część segregowanych odpadów pochodzi z gospodarstw domowych. Jednolity System Segregacji Odpadów wyróżnia pięć frakcji podziału śmieci. Do odpowiedniego rodzaju tworzywa dopasowane są pojemniki w określonych kolorach.

 • papier – niebieski;
 • metale i tworzywa sztuczne (żółte);
 • szkło – zielony;
 • bioodpady – brązowy;
 • zmieszane – czarne.

W gospodarce o obiegu zamkniętym kładzie się nacisk ponowne wykorzystanie materiałów lub substancji. Wśród opadów z gospodarstw domowych segreguje się:

 • butelki plastikowe typu PET;
 • butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
 • torebki foliowe;
 • opakowania foliowe;
 • butelki szklane;
 • puszki aluminiowe;
 • opakowania kartonowe;
 • biomasa roślinna.
Zobacz też:  Kwaśne deszcze. Skąd się biorą?

Co powstaje z odzysku?

W zależności od tego, jakie tworzywo będziemy przetwarzać w procesie recyklingu, można uzyskać wiele nowych materiałów.

Z papieru powstaje wiele rodzajów produktów m.in.: papier toaletowy, patyczki do uszu, opakowania po jajkach, papier do pisania, doniczki, abażury. Ze szkła można wytworzyć na nowo szklane pojemniki – jest to jeden z surowców, które można przetwarzać praktycznie w nieskończoność. Przetworzony plastik służy do produkcji nowych długopisów, folii, ubrań polarowych, zabawek, słupków drogowych, butelek i wielu innych. Metal natomiast można wielokrotnie poddawać recyklingowi bez strat w poziomie jakości.

Jedną z nowości jest paliwo alternatywne. To paliwo konwencjonalne, które z uwagi na zmniejszającą się ilość ropy naftowej i gazu ziemnego może być przyszłością przemysłu energetycznego.

Recykling odpadów – jakie są rodzaje?

Ze względu na specyfikę obróbki wyróżnić możemy wyróżnić recycling:

 • chemiczny – surowce są przetwarzane na materiały o innych właściwościach fizyczno-chemicznych;
 • surowcowy – surowce są przetwarzane do swojej pierwotnej postaci;
 • termiczny – to spalanie śmieci dla uzyskania energii;
 • materiałowy – odzyskiwanie z opadów tworzyw, które mogą być ponownie użyte.

Jak recykling wpływa na środowisko?

Dzięki recyklingowi można zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i większa świadomość ekologiczna społeczeństwa dają nadzieję na ratunek dla naszej planety.

 1. Redukcja zanieczyszczeń – poprzez ponowne wykorzystanie śmieci sprawiamy, że na Ziemi jest mniej wysypisk śmieci.
 2. Mniejsze koszty ekologiczne i gospodarcze – koszt ponownego wykorzystania materiału z recyklingu jest niższy niż produkcja nowego produktu.
 3. Oszczędność energii – segregacja sprzyja obniżeniu poziomu zużycia energii, co z kolei zmniejsza zanieczyszczenie planety i ocieplenie klimatu.
 4. Zrównoważony rozwój – rozsądne gospodarowanie oparte na recyklingu surowców dobrze służy środowisku.
 5. Ochrona naturalnego środowiska zwierząt.
 6. Ochrona zasobów naturalnych.

Jak recykling wpływa na gospodarkę?

Recykling jest ważnym elementem gospodarki dla krajów rozwiniętych, ponieważ dzięki niemu zmniejszamy ilość surowców trafiającą do środowiska i emisję szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby. Tworzy to zdrowsze otoczenie dla społeczeństwa. Ta forma dbania o środowisko umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy mniejszym zużyciu energii i surowców. Jest to nie tylko ekologiczne, ale także korzystne finansowo rozwiązanie dla firm produkcyjnych.

Zobacz też:  Energia wodna – kompendium wiedzy o uzyskiwaniu prądu z nurtu rzek

Recykling pozytywnie wpływa zatem na gospodarkę państw i może być szansą dla ich zrównoważonego rozwoju. Śmieci mogą zostać ponownie wykorzystane i przyczynić się do rozwoju gospodarki poprzez tworzenie alternatywy dla ekspansywnej gospodarki opartej na kończących się surowcach naturalnych.

Podsumowanie

Recykling to dobry pomysł na działania związane z ochroną środowiska. Ponadto nie wymaga inwestowania własnych środków pieniężnych. Wręcz przeciwnie – pozwala generować znaczne oszczędności w naszym gospodarstwie domowym lub prowadzonej działalności gospodarczej. Na wdrożenie recyklingu śmieci powinni zdecydować się nie tylko konsumenci, ale także firmy. Przedsiębiorstwa, wprowadzając recykling, mogą znacznie zmniejszyć koszty prowadzenia firmy i zwiększyć zaufanie wśród konsumentów i partnerów biznesowych.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts