Zanieczyszczenie środowiska – najważniejsze przyczyny

Wiktoria Pilch
zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to proces polegający na wprowadzaniu do otoczenia substancji szkodliwych. Ich stężenie jest na tyle wysokie, że można zauważyć szkodliwy wpływ na rośliny, zwierzęta i ludzi. Poznaj najważniejsze źródła zanieczyszczeń.

Wzrost liczby ludności bezpośrednio przekłada się na postęp eksploatacji naszej planety. Zanieczyszczenie środowiska i jego intensywność są bezpośrednio związane z gęstością zaludnienia i poziomem rozwoju. Czym właściwie jest zanieczyszczenie środowiska i w jaki sposób ludzie do niego doprowadzają?

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie środowiska to zjawisko, które polega na dostarczaniu do ekosystemu substancji, które w określonym stężeniu można uznać za szkodliwe. O ich szkodliwości decyduje to, jaki mają wpływ na życie roślin i zwierząt, a także cały ekosystem. Nie jest zjawiskiem nowym i już przed wiekami w ten sposób określano choćby efekty wybuchu wulkanów. Jednak obecnie możemy mówić o zanieczyszczeniu systematycznym, którego źródłem jest działalność ludzi.

Źródła problemu i jego skala

Pogorszenie stanu środowiska można zauważyć od początku rozwoju przemysłowego, a zatem od XIX wieku. Większe zapotrzebowanie na węgiel i surowce, a także rozwój przetwórstwa materiałów doprowadził do wyraźnych zmian. Przyczyną zanieczyszczeń jest też wzrost populacji. Obecnie jest nas ponad 7 miliardów, a jeszcze 200 lat temu ta liczba była na poziomie około 1 miliarda. Więcej ludzi, większe potrzeby i większa ilość odpadów prowadzą do stanu zagrożenia katastrofą ekologiczną.

Zanieczyszczenie powietrza

Szkodliwe związki w powietrzu to jeden z największych problemów, z jakimi boryka się świat, a szczególnie nasz kraj. Choć w ostatnich latach można zauważyć wyraźną poprawę w zakresie jakości powietrza, Polska nadal należy do niechlubnej europejskiej czołówki.

Głównym źródłem problemów z tym przejawem zanieczyszczenia środowiska jest produkcja energii cieplnej, wykorzystywanej w przemyśle, energetyce, a także przy ogrzewaniu budynków prywatnych. Wynika to ze spalania węgla, gazu i ropy, czyli najpopularniejszych paliw kopalnych. Uwalnia się do atmosfery nie tylko ciepło, ale także dwutlenek węgla, związki siarki, azot i pyły zawieszone powodujące smog. Ponadto, sektor rolniczy jest odpowiedzialny za emisję amoniaku pochodzącego z nawozów.

Zobacz też:  Sposoby ochrony środowiska – jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego?

Zanieczyszczenia wód

Zasoby wód powierzchniowych w naszej części świata nie należą do bardzo obfitych. Sytuacja hydrograficzna i dodatkowe zużycie tego zasobu w przemyśle sprawiają, że konieczna jest rozsądna i zrównoważona polityka wodna. Dodatkowym problemem jest zanieczyszczenie wód, do którego dochodzi głównie ze strony przemysłu, rolnictwa i źródeł komunalnych.

Najgorsza jakość wód jest oczywiście w obszarach mocno zurbanizowanych, gdzie do rzek trafiają odpady różnego pochodzenia. Zanieczyszczenia komunalne znajdują się pod ścisłą kontrolą i nie trafiają bezpośrednio do rzek.

Zanieczyszczenie środowiska wodnego i jego źródła

Woda wykorzystywana jest głównie w przemyśle energetycznym, gdzie służy do chłodzenia kotłów i instalacji. Tutaj jednak poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi nie jest wysoki.

Najgroźniejszym typem zanieczyszczeń środowiska wodnego są jednak związki azotanów i fosforanów, które pochodzą z rolnictwa. Na terenach wiejskich istnieje znacznie większy problem ze ściekami bytowymi, które przedostają się do wód gruntowych.

Zanieczyszczenia gleby

Gleba pełni funkcję filtra, który pobiera i przechowuje zanieczyszczenia pochodzące z wody. Wszystkie szkodliwe związki trafiają do rzek i wód gruntowych, osiadają zatem w glebie. Ponadto do tej strefy dodatkowo dostają się inne szkodliwe związki pochodzące z przemysłu, górnictwa, transportu i wynikające z urbanizacji.

Przemysł energetyczny dostarcza szkodliwe czynniki w postaci pyłów i popiołów, które zawierają związki metali ciężkich. Szkodliwe działanie górnictwa widoczne jest w postaci hałd, a przemysł metalurgiczny dostarcza cyjanki i aerozole pochodzące z przetwórstwa. Ponadto z różnych gałęzi działalności do gleby trafiają np.:

  • węglowodory;
  • dioksyny;
  • azbest.

Choć źródeł zanieczyszczeń środowiska jest wiele, za wszystkie odpowiada człowiek. W związku z tym to ludzie muszą podjąć działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Ograniczenie zużycia paliw kopalnych, recykling i stawianie na czystą energię to najważniejsze z nich. Podstawowe działania należy wprowadzić zarówno w przedsiębiorstwach, jak i życiu codziennym.

Powiązane:

Zobacz też:  Czy wymieranie gatunków da się jeszcze powstrzymać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts