Jak powstaje energia wiatrowa i czy warto na nią postawić?

Wiktoria Pilch
energia wiatrowa

Energia wiatrowa należy do odnawialnych źródeł, a pobieranie prądu w ten sposób uważa się za ekologiczne. Budowa turbin wiatrowych przynosi korzyści finansowe, a także zwiększa prestiż firmy. Jak działają wiatraki prądotwórcze i czy warto w nie inwestować?

Energia wiatrowa stanowi czyste źródło prądu. W Polsce w ten sposób generuje się więcej energii niż za pomocą pozostałych metod. Wiatraki są nieco nieprzewidywalne i dosyć kosztowne, jednak ich budowa nadal się opłaca. Jak to się dzieje, że można korzystać z energii wiatrowej i wykorzystać ją w biznesie? Ten poradnik rozwieje twoje wątpliwości dotyczące energetyki wiatrowej. 

Energia wiatrowa – czysty prąd ze zmian pogody

Energia wiatrowa należy do źródeł energii, które człowiek najszybciej nauczył się wykorzystywać. Wiatr okazał się niezbędny w żegludze rzecznej i morskiej. Następnie powstawały wiatraki wykorzystujące przemieszczające się masy powietrza do poruszania żaren w młynach. Bezpośrednimi konstrukcyjnymi następcami tamtych budowli są wiatraki energetyczne stawiane obecnie. 

Jak powstaje energia wiatrowa?

Wiatr to poruszające się masy powietrza, przemieszczające się ze stref o wysokim ciśnieniu do tych, gdzie aktualnie ciśnienie jest niższe. Wpływ na ruch mają nie tylko zmienna temperatura, ale także ukształtowanie terenu. Na płaskich, otwartych przestrzeniach lub w obszarach górzystych masy powietrza szybciej zmieniają położenie. Dlatego w takich miejscach energia wiatrowa jest łatwiejsza do pozyskiwania

Proces ten niewiele różni się od działania dawnych, średniowiecznych wiatraków. Wiatr porusza skrzydła wiatraka, które uruchamiają turbinę. W niej produkowana jest energia elektryczna, następnie przekazywana do akumulatorów lub falownika. Ten element systemu przetwarza ją na prąd zmienny, co umożliwia przesył do sieci lub wykorzystanie na bieżące potrzeby.

Zobacz też:  Dekarbonizacja energetyki i budownictwa ze wsparciem odnawialnych źródeł energii. Jak wyłączyć dwutlenek węgla?

Główne zalety elektrowni wiatrowej

Energia czerpana z mas powietrza uznawana jest za czystą. W czasie jej produkcji nie powstają żadne szkodliwe związki i substancje, nie zachodzi proces spalania, więc nie wytwarza się dwutlenek węgla. Dlatego za najważniejszą zaletę elektrowni wiatrowej można uznać neutralność dla środowiska. Sam proces budowy turbin nie jest bardzo szkodliwy, zwłaszcza, że do produkcji można wykorzystać złom czy przetworzone tworzywa sztuczne. 

Energia wiatrowa uniezależni cię od drożejącej energii węglowej i, w perspektywie czasu, przyniesie korzyści finansowe. Inwestycja w początkowej fazie wymaga sporych nakładów, a instalacja o mocy 2 MW kosztuje kilkanaście milionów złotych. Jednak później urządzenie jest praktycznie bezobsługowe i pieniądze włożone w jego zakup zwracają się po maksymalnie 15 latach. Długa żywotność sprawia, że rentowność inwestycji przekracza 100%. 

Najważniejsze wady elektrowni wiatrowych

Nie ma doskonałych źródeł energii – również energia wiatrowa ma swoje słabsze strony. Najczęściej wymieniane wady elektrowni wiatrowych to przede wszystkim brak regularności poborów mocy. Wiatraki bardziej niż inne OZE zależą od pogody i jej kaprysów, dlatego nie da się oszacować, czy w danym dniu, a nawet tygodniu będzie można wygenerować odpowiednio dużo mocy. Turbiny wiatrowe działają tylko w porach, kiedy prędkość wiatru znajduje się w przedziale między 7 km/h a 100 km/h. W pozostałe dni nie pracują. 

Często poruszana jest też kwestia nieestetycznego wyglądu wiatraków, szczególnie konstrukcji montowanych na wybrzeżach, w pobliżu miejscowości turystycznych. Turyści nie chcą oglądać turbin wiatrowych w głębi morza czy na wybrzeżu, dlatego możliwy jest spadek zainteresowania daną lokalizacją. Z tego powodu energia wiatrowa pozyskiwana jest coraz częściej w obszarach oddalonych od brzegu i najważniejszych miejscowości wypoczynkowych.

Energia wiatrowa – wpływ wiatraków na organizmy żywe

Czasem można spotkać się z opiniami, że pobieranie energii wiatrowej jest szkodliwe dla organizmów żywych. Jako przykład wskazuje się niektóre gatunki ptaków, które tracą zdolność nawigacji w pobliżu wiatraków i śmiertelnie zderzają się z ich śmigłami. 

Zobacz też:  Ekologiczne ozdoby choinkowe z odpadów: jak zrobić piękną choinkę bez szkody dla środowiska

To jednak nie wszystko. Obserwuje się coś, co nazywane jest Syndromem Turbin Wiatrowych. Mieszkańcy osiedli ulokowanych w pobliżu wiatraków skarżą się na bóle głowy, bezsenność i ogólne rozdrażnienie. Oba zjawiska są stale badane przez naukowców, jednak na razie nie ma żadnych potwierdzających je dowodów. 

Elektrownie wiatrowe w Polsce i na świecie 

Energia wiatrowa jest jednym z najlepiej zbadanych źródeł energii odnawialnej. Sama technika pozyskiwania prądu nie zmienia się od wielu dekad. Pierwsze turbiny wiatrowe zostały opatentowane w Szkocji już w 1891 roku. Jak to się przekłada na ilość elektrowni wiatrowych w Polsce i na świecie?

Energia wiatrowa w Polsce stanowi najważniejsze źródło pozyskiwania czystego prądu. Jednak prąd z wiatraków zaspokaja zaledwie niecałe 10% całkowitego zapotrzebowania energetycznego kraju. Na najbliższe lata planowane są kolejne inwestycje na tym polu i możliwe, że proporcje ulegną zmianie. 

Energetyka wiatrowa w innych krajach i na świecie

Nie można powiedzieć, że Polska należy do światowej czołówki w energetyce wiatrowej, jednak w porównaniu z sytuacją na świecie i tak wypada dobrze. W skali globalnej energia wiatrowa zaspokaja zaledwie 4,8% zapotrzebowania energetycznego. Wynika to poniekąd z faktu, że nie w każdym miejscu są takie same warunki i na pewnych obszarach pozyskiwania prądu w ten sposób jest utrudnione. 

Na drugim biegunie znajduje się jednak kraj taki jak Dania, gdzie energia wiatrowa zaspokaja prawie połowę zapotrzebowania energetycznego. W światowej czołówce znajdują się również inne europejskie kraje, czyli Niemcy, Wielka Brytania czy Hiszpania. Najwięcej energii wiatrowej, uwzględniając moc instalacji, generuje się w Chinach. 

Inwestycja w wiatraki energetyczne jako działanie prospołeczne

Oczywistą i niepodważalną kwestią jest to, że prąd produkowany przez wiatraki energetyczne w praktyce ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak energia wiatrowa nie tylko przynosi korzyści dla środowiska naturalnego, a w przyszłości także wymierne dochody. Turbiny zwracają się nieco wolniej niż fotowoltaika, jednak ich żywotność jest znacznie dłuższa. 

Zobacz też:  Ochrona środowiska – najważniejsze problemy i cele

Energia wiatrowa oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska, a to już samo w sobie stanowi działanie prospołeczne. W przypadku przedsiębiorstw określa się to mianem strategii CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma inwestująca w turbiny wiatrowe do generowania prądu na własne potrzeby spełnia dwa podstawowe warunki:

  • stawia na neutralność środowiskową;
  • przeprowadza innowacje prowadzące do zeroemisyjności

Ponadto, inwestycja w energię wiatrową to bardzo dobra reklama dla przedsiębiorstwa. 

Energia wiatrowa i jej zastosowanie w biznesie

Pozyskiwanie prądu z turbin wiatrowych jest stosunkowo nieprzewidywalne, a sama energia wiatrowa uznawana jest za kapryśną. Choć zestawienie poborów energii rok po roku prezentuje się podobnie, instalacja nie nadaje się do zaspokajania bieżących potrzeb w firmie. Jeżeli chcesz wykorzystać ją na potrzeby swojego przedsiębiorstwa, najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja off-grid, która gromadzi energię w akumulatorach. Możesz też spróbować rozwiązań z magazynami energii i bieżącym wykorzystywaniem wytworzonego prądu. 

Trudno wskazać branżę, w której energia wiatrowa najlepiej się sprawdzi. Znajduje ona zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu. Bardziej istotna jest lokalizacja, czyli miejsce, w jakim usytuowane są obiekty przedsiębiorstwa. Potrzebna jest duża otwarta przestrzeń, w której warunki geograficzne sprzyjają przemieszczaniu się mas powietrza. Bardzo często wiatraki montowane są na wzniesieniach lub w obszarze nadmorskim. Przed rozpoczęciem inwestycji sprawdź koniecznie, czy miejscowe plany zagospodarowania pozwalają na taką budowę.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts