Produkcja CO2 na świecie – najwięksi emitenci i źródła emisji

Wiktoria Pilch
produkcja co2

Postępujące zmiany klimatyczne są bezpośrednim skutkiem działalności człowieka. Aby je zatrzymać, niezbędna jest znacząca redukcja emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Zwłaszcza w krajach uwalniających do atmosfery największe ilości gazów cieplarnianych.

Które państwa są największymi emitentami? Jakie gałęzie gospodarki odpowiadają w największym stopniu za emisję? Wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze jest naturalnym zjawiskiem, następującym na przykład na skutek pożarów lasów czy wulkanicznych erupcji. Ten zanotowany w ostatnim półwieczu jest jednak bardzo wysoki i nie ma wątpliwości, że przyczyniła się do niego aktywność człowieka.

Produkcja CO2 – problem współczesnych czasów

Wraz z nastaniem epoki industrialnej zapotrzebowanie na paliwa kopalne zaczęło gwałtownie rosnąć. Ich wydobycie zaburzyło naturalny cykl obiegu dwutlenku węgla w przyrodzie, napędzając zmiany klimatyczne. Dziś trudno wyobrazić sobie powrót do czasów sprzed epoki przemysłowej. Na szczęście, dzięki rozwojowi technologicznemu ludzkość dysponuje rozwiązaniami, które mogą zredukować emisję CO2 bez radykalnej zmiany stylu życia.

W które gałęzie gospodarki warto uderzyć jako pierwsze? Które sektory produkują największą ilość gazów cieplarnianych i dlaczego? Warto rozłożyć zagadnienie produkcji CO2 na czynniki pierwsze, aby zrozumieć, które działania są priorytetowe w kontekście zapobiegania kryzysowi klimatycznemu.

Pozyskiwanie energii a emisja CO2

Według danych IEA, pozyskiwanie energii odpowiada za ponad 70% światowej emisji CO2. Pod tą kategorią kryją się różne procesy uwzględniające spalanie paliw kopalnych. Największy udział w tych 70% ma sektor produkcji energii. Drugi jest transport, odpowiadający za około 30% emisji w ramach tej kategorii.

Zobacz też:  Jak powstaje energia wiatrowa i czy warto na nią postawić?

Produkcja dwutlenku węgla w Europie – najwięksi emitenci CO2

W Unii Europejskiej sprawy mają się podobnie. Według statystyk EEA, największą ilość CO2 emituje przemysł energetyczny. Za nim plasuje się transport drogowy. Branża lotnicza, wbrew pozorom, odpowiada za dość niewielki procent emisji. Dlatego kluczem jest rozwiązanie problemu transportu lądowego, w tym mających największy ślad węglowy samochodów osobowych. UE stopniowo wprowadza zmiany w tym kierunku, finansując modernizację sieci transportowej i nakładając regulacje w kwestii emisji na branżę motoryzacyjną. Bardzo ważnym elementem strategii dążenia do zeroemisyjności transportu jest rozwój sieci szybkich kolei, które mogłyby zagwarantować alternatywę dla transportu lotniczego oraz samochodowego w granicach Unii Europejskiej.

Procesy przemysłowe, rolnictwo oraz zarządzanie odpadami to inne sektory odpowiadające za emisje gazów cieplarnianych. Ich całkowity udział w emisji światowej jest jednak dość znikomy – nie przekracza 20%.

Najwięksi emitenci CO2 na świecie

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) podaje, że w 2020 roku w procesie spalania paliw kopalnych do atmosfery wyemitowano 31,5 gigaton CO2. Które kraje w największym stopniu odpowiadają za tę liczbę?

Najwięksi emitenci dwutlenku węgla – Chiny

Największym emitentem dwutlenku węgla na świecie są Chiny. Mimo inwestycji w „zielone miasta” i innych inicjatyw, emisje w Państwie Środka stale rosną. W pierwszym kwartale 2021 roku zanotowano ich najszybszy wzrost od ponad dekady. Powód jest prosty – Chiny w dalszym ciągu opierają swoją energetykę na węglu. Choć kraj przyjął na siebie zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego, niewiele wskazuje na to, że uda mu się z nich wywiązać.

Najwięksi emitenci dwutlenku węgla – USA

Na kolejnym miejscu plasują się Stany Zjednoczone z produkcją CO2 ponad połowę mniejszą niż Chiny. W okresie prezydentury Donalda Trumpa perspektywa ograniczania emisji przez kraj nieco się oddaliła. Joe Biden zobowiązał się jednak do wywiązania ze scenariusza przedstawionego w ramach porozumienia paryskiego. Warto zaznaczyć, że Stany Zjednoczone jako jedyne państwo w czołówce największych emitentów zredukowało swoje emisje w ostatnich latach, podczas gdy Chiny zaliczyły niemal 2% wzrostu.

Zobacz też:  Jak obliczyć ślad węglowy produktu i do czego się to przyda? Poznaj emisję CO2 produktów handlowych!

W czołówce emitentów znajdują się również Indie, Rosja i Japonia. Jednak po zsumowaniu emisji wszystkich krajów członkowskich, UE plasuje się na trzecim miejscu, tuż za Stanami Zjednoczonymi.

Jak obniżyć globalną emisję CO2?

W ramach porozumienia paryskiego większość państw na świecie zobowiązała się do dążenia do zeroemisyjności poprzez przestrzeganie stworzonego na te potrzeby scenariusza. Priorytetem jest ograniczenie emisji pochodzących z wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii. Stopniowo zastępowane są one przez źródła odnawialne, wśród których dominuje energia słoneczna. Odejście od węgla oraz innych paliw kopalnych to proces, który musi zostać przeprowadzony stopniowo, zwłaszcza w krajach, których gospodarka opiera się w dużym stopniu na ich wydobyciu.

Obniżenie globalnej produkcji CO2 – plan redukcji

Sposobów na obniżenie emisji pochodzącej z transportu jest sporo. Rozwój sieci szybkich kolei, zastępowanie samochodów z silnikami spalinowymi pojazdami hybrydowymi – to tylko niektóre z nich. Niezwykle istotne w tym kontekście są również inwestycje w rozwój transportu publicznego.

Unia Europejska intensywnie realizuje plan redukcji emisji, wprowadzając kolejne regulacje mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Jak widać na podstawie statystyk produkcji CO2 przez poszczególne państwa świata, bez międzynarodowej współpracy działania te nie przyniosą jednak znaczącego rezultatu.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts