Edukacja ekologiczna dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wiktoria Pilch
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to kampania społeczna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Obejmuje ona różne obszary m.in. klimat, środowisko naturalne, gospodarkę wodną czy energię. Każdy może zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska.

We współczesnym świecie bardzo często mówi się o środowisku skażonym, które zagraża bezpieczeństwu całej ludzkości. “Eko-edukacja” jest szansą dla następnych pokoleń, aby uniknąć klęski ekologicznej. Jakie działania należałoby podjąć w tym kierunku?

Edukacja ekologiczna na coraz szerszą skalę

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz budowanie postaw ekologicznych społeczeństwa przez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju to istotny czynnik wpływający na nasze otoczenie. Warto realizować eko-edukację, ponieważ przynosi wiele wymiernych korzyści.

Jakie korzyści płyną z edukacji ekologicznej?

 • pozytywny wpływ na stan zasobów naturalnych (wody, gleby, powietrza, różnorodności biologicznej);
 • wspomaganie funkcji ekosystemów (wodnych, leśnych, rolniczych, górskich);
 • pozytywny wpływ na jakość środowiska naturalnego – poprzez działania związane z gospodarowaniem odpadami, rozwojem odnawialnych źródeł energii, adaptacją do zmian klimatycznych, działaniami mitygacyjnymi.

Świadomość ekologiczna przeciętnego obywatela wzrasta każdego roku. Z “Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski“ prowadzonego w ramach programu badawczego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, coraz więcej Polaków uważa, że ochrona środowiska jest ważna dla rozwoju gospodarczego. Zdajemy sobie także sprawę, że w przypadku ochrony środowiska największym problemem jest zanieczyszczenie powietrza i wody, problem śmieci oraz problemy z niedoborem wody.

Powodem dla którego warto zaangażować się w działania ekologiczne, jest troska o przyszłe pokolenia i dbałość o zdrowie człowieka. Z kolei stan środowiska zależy od aktywności każdego obywatela – nie tylko działań rządu i grup nacisku, chcących wprowadzić skuteczną politykę ekologiczną.

Zobacz też:  Czy samochody elektryczne są przyszłością motoryzacji?

Edukacja ekologiczna dla szkoły

Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska powinny być już prowadzone w przedszkolu, aby młode pokolenia już na początku swojej edukacji mogły świadomie podjąć kroki ku lepszemu środowisku przyrodniczemu. Zadaniem rodziców i nauczycieli powinna być na tyle zrównoważona edukacja ekologiczna, aby intuicyjne i pozytywne nastawienie dzieci i młodzieży do przyrody stało się działaniem celowym. Warto, aby dzieci w wieku wczesnoszkolnym zaczęły poznawać jak współdziałać w harmonii ze środowiskiem naturalnym, społecznym i kulturalnym. W wychowaniu ekologicznym nie powinno się skupiać tylko i wyłącznie na wiedzy merytorycznej – ważne jest połączenie tej wiedzy z walorami etycznymi, estetycznymi i emocjonalnymi. Dobrym pomysłem będzie organizacja konkursów o tematyce dbania o środowisko.

Od najmłodszych lat dzieci powinny sobie zdawać sprawę, że równowaga biologiczna jest niezwykle ważna dla naszego społeczeństwa. Cele poznawcze eko-edukacji powinny obejmować wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach. Powyższe cele powinny być połączone z szacunkiem dla środowiska naturalnego i przyrody, a także z racjonalnym wykorzystaniem zasobów na Ziemi.

Odpowiedzialność za wzbudzanie świadomości ekologicznej u dzieci spoczywa na barkach dorosłych. Oto działania, które warto wdrożyć w codziennym życiu dla ochrony przyrody:

 • racjonalna gospodarka odpadami;
 • oszczędzanie energii (wyłączanie światła i urządzeń elektronicznych, oszczędzanie wody);
 • kampanie i inicjatywy na rzecz środowiska;
 • ograniczenie konsumpcjonizmu (rozsądne kupowanie oparte na rzeczywistych potrzebach);
 • powtórne wykorzystywanie starych opakowań (np. puszka metalowa może posłużyć jako pojemnik na kredki).

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podniesienia poziomu świadomości ekologicznej

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej ruszył wraz z programem “Edukacja ekologiczna”. Celem tej rządowej inicjatywy jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych obywateli. Wzięto także na cel kształcenie grup zawodowych, które mają największy wpływ na wdrażanie polityki klimatycznej, ekologicznej i energetycznej.

Cele szczegółowe programu:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • budowanie zachowań prośrodowiskowych;
 • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju;
 • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.
Zobacz też:  Kupowanie online a ślad węglowy produktu. Jak zrobić ekologiczne zakupy przez internet

Podsumowanie

Edukacja ekologiczna jest obecnie ważnym dla społeczeństwa aspektem, które ma służyć realizacji zrównoważonej polityki proekologicznej. Poprzez szereg działań każdy z nas może przyczynić się do ratowania otaczającego nas środowiska. Szczególnie firmy powinny wdrażać w swojej działalności strategię CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu), aby dawać powszechny przykład.

W ekologię może zaangażować się każdy. Nie trzeba posiadać środków finansowych ani być mieszkańcem większego miasta, gdzie dostęp do treści edukacyjnych może być łatwiejszy. Wystarczy trochę chęci, aby podnieść swoją wiedzę na temat środowiska, niezbędnych kroków dla jej ochrony oraz zagrożeń ekologicznych.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts