Laboratorium wzorcujące – czym się zajmuje?

Avatar
Laboratorium wzorcujące

Firma Tenslab posiada dwa laboratoria. Pierwsze powstało Laboratorium Wytrzymałościowe obejmujące badania niszczące wyrobów hutniczych i złączy spajanych, wykonanych z metali oraz ich stopów. Laboratorium Wzorcujące istnieje od 2016 roku. Świadczy usługi z zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych. Oba z nich posiadają niezbędne certyfikaty, w tym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania metalograficzne

W skład oferty firmy Tenslab wchodzą m.in. badania metalograficzne. Dzielą się one na badania makroskopowe i mikroskopowe. Zgłady metalograficzne są przygotowywane ze złączy spajanych, wyrobów hutniczych bądź elementów konstrukcji. By przeprowadzić obserwacje metalograficzne makroskopowe, konieczne jest użycie oka nieuzbrojonego, szkła powiększającego lub mikroskopu. Badania są też prowadzone na elementach nieprzygotowanych w formie zgładów. Do obserwacji mikroskopowych wykorzystywane są mikroskopy optyczne metalograficzne, elektronowe mikroskopy skaningowe bądź transmisyjne mikroskopy elektronowe. Elementy konieczne do przygotowania zgładów metalograficznych to cięcie, inkludowanie, szlifowanie, polerowanie i trawienie. Tenslab dba o przeprowadzania badań metalograficznych w zgodzie z PN-EN ISO 17639 oraz własnymi procedurami.

Statyczna próba rozciągania

W ofercie firmy Tenslab znajduje się wykonywanie statycznej próby rozciągania, będącej najpopularniejszym i elementarnym badaniem wytrzymałości materiałów. Rozciąganie znormalizowanej próbki odbywa się w przeciwnych kierunkach, aż do momentu jej zerwania. Podczas przeprowadzania tej czynności można określić wytrzymałość na rozciąganie i wyraźną lub umowną granicę plastyczności. Próbki przygotowuje się z wyrobów hutniczych, ze złączy spawanych, zgrzewanych lub lutowanych oraz z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych. Próba rozciągania przeprowadzana jest wzdłuż lub w poprzek kierunku walcowania bądź osi wyrobu. To badanie dotyczy najczęściej próbek płaskich i okrągłych. Poddaje się mu całe rury o małych średnicach lub ich wycinki, a także pręty zbrojeniowe. Próbki występują pod postacią wioseł lub walców z przewężeniami. Niektóre sytuacje zezwalają na przeprowadzenie badania bez wykonywania zmiany przekroju. Laboratoria Tenslab umożliwiają wykonanie statycznej próby rozciągania metali w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej. Dysponują specjalnymi maszynami wytrzymałościowymi oraz dodatkowym wyposażeniem badawczym. Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami.

Zobacz też:  Czy żywność pakowana w plastikowe opakowania przyczynia się do zaśmiecania środowiska?

Próba udarności

Pod pojęciem udarności kryje się odporność materiału na pękanie pod wpływem obciążenia dynamicznego. Tenslab wykonuje próbę udarności w temperaturze pokojowej, w temperaturze ciekłego azotu oraz w temperaturach obniżonych od temperatury pokojowej. Obniżenie temperatury ma związek ze zwiększeniem kruchości materiału, zmniejszeniem udarności, a także spadkiem pracy łamania. Próba przeprowadzana jest na młocie Charpy’ego. Liczba próbek w komplecie poddawanym badaniom wynosi od 3 do 5. Próba udarności umożliwia zdefiniowanie nie tylko udarności, lecz także rozszerzenia bocznego oraz pracy łamania. Wykonuje się ją wzdłużnie lub poprzecznie do kierunku walcowania lub osi wyrobu. Warto pamiętać, że na skutek anizotropii właściwości mechanicznych wyniki dla próbek poprzecznych są na ogół niższe. Również te badania są prowadzone przez Tenslab zgodnie z obowiązującymi standardami i normami.

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts