Jak zagwarantować skuteczne i prawidłowo wykonane badania nieniszczące?

Wiktoria Pilch
badania nieniszczące

Usługa badań nieniszczących opiera się w dużej mierze na zaufaniu Klienta do osoby lub firmy, która ją realizuje. Najczęściej badania NDT wykonywane są na obiekcie Klienta, jednak rzadko odbywają się pod nadzorem. W niektórych sytuacjach, jak podczas wykonywania badań radiograficznych RT, obecność osób postronnych, ze względu na szkodliwe promieniowanie jest wręcz zabroniona. Jak więc zweryfikować, czy zlecone do wykonania badania NDT zostały przeprowadzone we właściwy sposób?

Dlaczego wykonuje się badania NDT?

Badania nieniszczące, w skrócie NDT to rodzaj badań przeprowadzanych w celu wykrycia wad i nieciągłości w metalu, na przykład materiale hutniczym lub w spoinie. W zależności od rodzaju materiału badanego oraz oczekiwanego wyniku badań stosowane są następujące metody badawcze:

Badania nieniszczące wykrywają wady w materiale. Pozostawienie wadliwego fragmentu materiału może w przyszłości skutkować osłabieniem elementu, rozszczelnieniem lub innymi, często krytycznymi naruszeniami konstrukcji. Na podstawie norm oraz doświadczenia badacz jest w stanie określić rodzaj wady, która może dyskwalifikować spoinę lub materiał.

Jak wybrać firmę, która prawidłowo wykona badania nieniszczące?

Na rynku jest wiele firm i jednoosobowych działalności gospodarczych, oferujących wykonanie badań nieniszczących NDT. Teoretycznie do przeprowadzenia badania potrzebny jest ważny certyfikat drugiego stopnia oraz sprawny sprzęt. W praktyce poprawnie wykonane badanie musi opierać się na solidniejszych podstawach, takich jak bezstronność, kompetencje i kwalifikacje personelu, zachowanie odpowiednich warunków środowiskowych, lub nadzorowanie sprzętu badawczego.

Kwalifikacje personelu

Poprawność wykonania badań nieniszczących, zwłaszcza badań powierzchniowych takich jak badania wizualne VT, lub badania penetracyjne PT zależy stricte od wykonującego je badacza. Kwalifikacje personelu wykonującego badania NDT, określa norma EN-ISO 912:2012. Badania NDT może wykonywać osoba, która ukończyła szkolenie, poprawnie zaliczyła egzamin, przeprowadzony przez certyfikowaną jednostkę oraz regularnie wykonuje badania w certyfikowanej metodzie. Pracownik powinien również poddawać się corocznej kontroli, potwierdzającej zdolność widzenia i uczestniczyć regularnie w badaniach porównawczych oraz badaniach biegłości. Obowiązkiem badacza jest również przestrzeganie Kodeksu etycznego.

Zobacz też:  Jakie przesłanki trzeba spełnić by móc ogłosić upadłość konsumencką?

Sprawny sprzęt badawczy

Badania NDT są wykonywane za pomocą sprzętu pomiarowego i badawczego. Obowiązkowo sprzęt ten powinien posiadać świadectwo sprawdzenia, wydane przez upoważnione laboratorium. Ponadto przed rozpoczęciem pracy badacz powinien dokonać sprawdzenia bieżącego sprzętu badawczego i – jeżeli metoda tego wymaga – dokonać kalibracji.

Atestowane materiały

Materiały używane do badań, takie jak penetranty do badania penetracyjnego PT muszą posiadać atesty producenta. Muszą być również sprawdzane pod kątem granicznej daty przydatności oraz przechowywane i stosowane w warunkach środowiskowych, określonych w specyfikacji technicznej. 

Jak zweryfikować laboratorium, wykonujące badania NDT?

Zatrudniając laboratorium badawcze, zlecający często nie jest w stanie sprawdzić, czy spełnia ono wszystkie warunki prawidłowego wykonywania badań. Dlatego laboratorium dobrowolnie poddaje się procesowi certyfikacji przez niezależne jednostki, takie jak: PCA, Bureau Veritas, DNV-GL, PRS, UDT czy TDT, które weryfikują, zgodnie z określonymi wymaganiami, sposób pracy laboratorium, oraz nadzoru i przeprowadzania badań. Na tej podstawie Klient może dokonać wyboru, mając gwarancję rzetelności wykonanej usługi. Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts