Pożary lasów w Amazonii – ogień nie ustępuje

Wiktoria Pilch
pożary lasów w amazonii

Pożary lasów w Amazonii w tym roku wciąż są ogromnym problemem, choć ten temat nie jest tak nagłaśniany jak w 2019 roku. Największe liczby ognisk pożarów odnotowuje się w miesiącach bezdeszczowych. Ekolodzy alarmują, obawiając się bezpowrotnej utraty tak ważnego “dziedzictwa ludzkości”. Czy sytuacja w tropikalnych lasach amazońskich może wpłynąć na życie w pozostałych częściach świata?

Ekolodzy wzywają władze okolicznych państw Amazonii do uchwalenia odpowiednich regulacji w celu ratowania tego regionu. Z tym problemem w szczególności zmaga się Brazylia, ale również Boliwia, Ekwador, Peru czy Kolumbia stawiają czoła płomieniom jako państwa położone w obszarze Niziny Amazonki.

Amazonia – “płuca świata” i co jeszcze?

Amazonia to region w Ameryce Południowej położony w dorzeczu rzeki Amazonki o wielkości 7 mln km². Większość obszaru, czyli 5,5 mln km² zajmuje amazoński las deszczowy.

Dlaczego Amazonia jest tak ważna?

  • na jej terenie znajduje się bogata flora i fauna – ten obszar jest schronieniem dla aż 3 mln gatunków zwierząt i roślin;
  • tereny równikowe mają także ważne znaczenie w ujęciu globalnym – są odpowiedzialne za wytwarzanie 20 procent tlenu na naszej planecie. Nie bez powodu nazywamy je potocznie “zielonymi płucami Ziemi”;
  • drzewa wydzielają dużą ilość wody, która następnie unosi się do atmosfery i tworzy deszczowy klimat na obszarze całego kontynentu;
  • wpływa na sytuację państw położonych na tym obszarze – jest ważna z punktu gospodarczego, a także niweluje skutki pory suchej na terenie równikowym.
Zobacz też:  Ślad węglowy samolotu, czyli emisja CO2 w czasie podróżowania. Czy ekologiczne loty są możliwe?

Pożary w Amazonii nie od dziś. Wieloletnie wylesianie

Problem gwałtownych wybuchów ognia miał swój początek już w 2019 roku, a na szczyt tragedii wskazuje się sierpień 2019 r. Według szacunków INPE (Brazylijskiego Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych) w tamtym czasie liczba pożarów w wzrosła o 84% w stosunku do roku poprzedniego. Do dnia dzisiejszego nie udało się zatrzymać płomieni trawiących ten obszar.

Pożary lasów w Amazonii a stanowisko INPE

Satelity INPE w 2020 roku zarejestrowały, że w tym okresie płomienie zniszczyły o 70 procent więcej lasów niż w latach 2009–2018. Satelitarny obraz wskazuje, że spłonęło ponad 11 000 ha lasów. Tegoroczne wybuchy ognia nie są wcale mniejsze. Jedynie w sierpniu pojawiło się tam 28 tysięcy ognisk. W porównaniu z takim samym okresem w ubiegłym roku liczba pożarów to jedynie 4 procent mniej. Liczby te mówią same za siebie – spustoszenie brazylijskiej puszczy nie ustaje. Szacuje się, że odbudowa spalonego drzewostanu może zająć ponad 500 lat, gdyż w wyniku wybuchów ognia niszczona zostaje gleba i znajdujące się w niej składniki mineralne. Nie można zapominać o licznych gatunkach zwierząt, dla których puszcza amazońska jest ostatnim schronieniem, a płonący obszar może doprowadzić do ich wyginięcia. Na miejscu spalonych połaci ziemi pojawi się tropikalna sawanna, która nie będzie w stanie wytworzyć tak dużej ilości tlenu jak lesiste tereny.

Brazylia największym na świecie producentem gazów cieplarnianych

To oczywiste, że rosnąca częstotliwość pożarów lasów w Amazonii, a w szczególności w Brazylii, nie jest zjawiskiem naturalnym. Jedną z najważniejszych przyczyn tego problemu są wylesienia na potrzeby gospodarki hodowli bydła. Wynika to z faktu, że kraj ten jest głównym eksporterem wołowiny, między innymi do państw azjatyckich. Na pastwiska przerobiono już 80 procent terenu dawnej Amazonii, co świadczy o skali problemu. Trudno jest przekonać hodowców do zmiany swojego zachowania. Deforestacja terenów leśnych w celach gospodarczych jest jednym z czynników, które wpływają na istotne zmiany klimatyczne. Twierdzi się, że stopniowe wylesienie puszczy wpłynęło na ponad dwudziestoprocentowe zwiększenie się emisji dwutlenku węgla.

Zobacz też:  Rolnictwo ekologiczne: jak uprawiać zdrową żywność i dbać o planetę

Co na to władze Brazylii?

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro nie wprowadził dotąd skutecznych regulacji, które zapobiegłyby zjawisku wylesiania. Problem został odłożony na bok, a brazylijski prezydent ignoruje ostrzeżenia płynące ze strony innych państw. Biznes eksportu wołowiny jest zbyt dochodowy, a politycy gospodarki nie chcą wdrażać bardziej efektywnych i ekologicznych sposobów na chów bydła. Na szycie G7 w Biarritz w 2019 prezydent Francji, Emmanuel Macron bezskutecznie nawoływał do zmiany państwowej polityki gospodarczej.

Pożary lasów w Amazonii jako skutek wylesiania

Wraz z wylesieniem kolejnych obszarów i wybuchami ognia do atmosfery trafia więcej gazów cieplarnianych, co zwiększa temperaturę powietrza na świecie. Przyczyną katastrofy ekologicznej w Brazylii jest między innymi osłabienie kontroli organów państwowej nad tymi terenami, zmniejszenie wydatków na potrzeby ochrony środowiska, a także brak sankcji za wypalanie terenów zielonych przez tamtejszych hodowców. Oczywiście ocieplenie klimatu jest także związane z faktem, że nadal głównym źródłem energii są paliwa kopalne, takie jak węgiel czy ropa naftowa – co jest już zjawiskiem na skalę światową. Nie tylko Brazylia jest winna klęsce ekologicznej, ale także reszta świata. W Amazonii podczas pory suchej, z powodu większej niż w poprzednich latach temperatury, coraz częściej drzewa są trawione przez ogień.

Amazonia musi być chroniona

W celu ratowania puszczy należy przede wszystkim zatrzymać lub zahamować ogólnoświatowe ocieplenie klimatu. Jest to trudne zadanie, ponieważ jak dotąd siłą napędową większości państw są paliwa kopalne, generujące do atmosfery CO2. Niezbędne jest także zaprzestanie wykorzystywania terenów leśnych przez wyniszczającą gospodarkę Jaira Bolsonaro. Możemy uratować amazoński obszar poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, które walczą o przetrwanie Puszczy. Należą do nich m.in. Rainforest Alliance, Amazon Watch czy Human Rights. Można wesprzeć te organizacje przez wpłatę środków niezbędnych dla ich działalności. To będzie znaczący krok w kierunku odbudowy ekosystemu południowo-amerykańskich lasów deszczowych. Warto także informować swoje otoczenie o zagrożeniu, z jakim zmaga się rejon w Amazonii tak, aby nagłośnić problem.

Zobacz też:  Ekologiczne rozwiązania w domu – dbaj codziennie o środowisko naturalne!

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

Jeśli prowadzisz własną firmę, zastanów się nad wdrożeniem OZE (odnawialnych źródeł energii), między innymi poprzez korzystanie z paneli fotowoltaicznych. Warto też oszczędnie gospodarować energią w celu redukcji zapotrzebowania energetycznego.

Aby uchronić lasy Amazonii, przydatne będzie stosowanie takich narzędzi, jak:

  • energooszczędne oświetlenie LED;
  • efektywna termoizolacja;
  • czujniki ruchu i światła;
  • energooszczędny system wentylacji i chłodzenia;
  • kolektory słoneczne.

Możliwości jest bardzo wiele – nie tylko zadbasz w ten sposób o pomoc w walce z pożarami i zmianami klimatu, ale obniżysz również koszty prowadzenia firmy.

Pożary lasów w Amazonii – podsumowanie

Przyczyn pożarów lasów w Amazonii jest wiele, jednak na większość z nich mamy wpływ. Aby zapobiec zniknięciu tak cennego dziedzictwa, jakim są lasy tropikalne, należy podjąć odpowiednie kroki zanim będzie za późno. To od nas zależy, czy za kilkanaście lub kilkadziesiąt będziemy mogli podziwiać Amazonię w dobrym stanie.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts