Badania NDT – specyfika i rodzaje

Avatar
Badania NDT

Badania nieniszczące, inaczej NDT (ang. Non-Destructive Testing) to szeroki wachlarz szczegółowych testów i pomiarów, mających na celu ocenę stanu i właściwości materiału, złącza lub produktu, wykrycie jego wad i nieciągłości oraz prognozowanie jego trwałości. Badania te znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle chemicznym, energetycznym, wydobywczym, stoczniowym, spożywczym, budowlanym i stalowym. Gwarantują, że trafiający na rynek towar będzie dobrze spełniał swoje przeznaczenie, a korzystanie z niego będzie bezpieczne, łatwe i efektywne.

Specyfika i rodzaje badań nieniszczących

W przeciwieństwie do testów niszczących, badania NDT nie wymagają rozciągania, zaginania ani przeciążania sprawdzanych materiałów. Polegają one na zastosowaniu różnorodnych metod badawczych przy pomocy specjalistycznego sprzętu i nowoczesnych technologii. Dzięki zdobytym w wyniku badań nieniszczących informacjom producent może podjąć odpowiednie kroki w celu ulepszenia oferowanego tworzywa lub wprowadzić je na rynek wraz z gwarancją bezpieczeństwa i spełniania norm jakościowych. Te wieloetapowe, zaawansowane technologicznie testy wykonać można na różnych etapach produkcji lub eksploatacji, wyciągając z każdego z nich wnioski niezbędne do tworzenia materiałów dobrej jakości.

Istnieje wiele rodzajów testów NDT. Należą do nich między innymi badania wizualne, ultradźwiękowe, penetracyjne, radiograficzne, magnetyczno-proszkowe, identyfikacji materiału oraz testy prądami wirowymi. Każda z tych czynności odbywa się według ściśle określonych procedur i dostarcza różnorodnych informacji oraz wniosków badawczych. Szybkie i precyzyjne badania ultradźwiękowe świetnie sprawdzają się w diagnozowaniu wewnętrznych nieciągłości płaskich takich jak pęknięcia, brak przetopu w spawanych złączach czy rozwarstwienie tworzywa. Badania penetracyjne to prosty i szybki sposób na wykrycie wszystkich nieciągłości powierzchniowych. Badania radiograficzne z kolei stanowią wysoce skuteczną metodę wykrywania wewnętrznych niezgodności objętościowych i powierzchniowych między innymi w spoinach.

Zalety i możliwe zastosowanie badań NDT

Różnorodne metody badań nieniszczących pozwalają na ocenę struktury, składu oraz cech i wad obecnych na powierzchni i we wnętrzu tworzywa. Nadają się do diagnozowania materiałów porowatych, ferromagnetycznych, polimerowych, ceramiki, szkła, metali i wielu innych.

Zobacz też:  Co to są produkty zero waste i jaki mają związek z ekologią?

Ich szerokie możliwości wykorzystuje się w praktyce między innymi do:

  • badania delikatnych obiektów archeologicznych,
  • mapowania postępowania korozji w instalacjach rurociągowych,
  • oceny jakości odlewu korpusu silnika,
  • analizy składu stopów wraz z oceną czy wykonany z nich materiał jest zgodny z wymaganiami projektanta i normami bezpieczeństwa,
  • oceny prawidłowości przeprowadzonych etapów produkcyjnych (cieplnego, chemicznego, spawania itd.)

Gdzie wykonać profesjonalne badania nieniszczące?

Testy NDT warto jest zlecić doświadczonej firmie oferującej szeroki wybór metod i korzystającej z nowoczesnego sprzętu badawczego. Takie są właśnie laboratoria Navitest. Przedsiębiorstwo wykonuje profesjonalne badania nieniszczące, oferuje kompleksowe doradztwo, udostępnia zapisy badań wraz ze szczegółowym opisem wykrytych wad.

Badania nieniszczące to różnorodne, wszechstronne i dokładne testy oraz pomiary jakości, składu oraz właściwości materiałów, złączy i produktów. Jeśli potrzebujesz szybkiej, drobiazgowej i profesjonalnej oceny i pomiaru, wybierz firmę z doświadczeniem taką jak Navitest!

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts