Jakie przesłanki trzeba spełnić by móc ogłosić upadłość konsumencką?

Wiktoria Pilch
Jakie przesłanki trzeba spełnić by móc ogłosić upadłość konsumencką


Po 2020 roku, w którym Ustawodawca złagodził przepisy o upadłości konsumenckiej, coraz więcej osób z problemami finansowymi zaczęło zastanawiać się nad jej ogłoszeniem. Jak w praktyce wygląda upadłość konsumencka, kto może się o nią starać i jakie musi spełnić kryteria, oraz czy każdy wniosek zostanie zatwierdzony przez sąd, odpowiemy w poniższym artykule.

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka jak wynika z samej nazwy, to okoliczność, w której konsument nie jest w stanie spłacać swoich zadłużeń. Konsument natomiast w świetle prawa to „osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową”. Upadłość konsumencka jest zatem sytuacją, w której osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie posiada środków finansowych na spłatę należności wynikających z korzystania z kredytów, pożyczek lub nawarstwionych i niespłaconych rachunków za czynsz, media (gaz, prąd) lub innych usług typu abonament telefoniczny. W takiej chwili konsument najczęściej w wyniku ciągłego naporu ze strony firm windykacyjnych decyduje się na złożenie wniosku w celu ogłoszenia upadłości. Najczęstszą przyczyną utraty płynności finansowej jest złe gospodarowanie budżetem domowym, zbyt duża ilość kredytów na cele konsumpcyjne, ale również utrata źródła dochodu, czy pogorszenie stanu zdrowia. Jakie przesłanki musi spełnić konsument, by mógł ubiegać się o oddłużenie?

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencka?

Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania upadłościowego nie jest równoznaczne z jej ogłoszeniem. Nie każda sytuacja będzie nosiła przesłanki do wszczęcia postępowania. O upadłość konsumencką możemy wnosić wówczas, gdy:

dłużnik jest niewypłacalny powyżej 3 miesięcy,

jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik nie składał wniosku o upadłość i nie została ona ogłoszona,

Zobacz też:  Zakwasy dla dzieci – najpopularniejsze rodzaje

jeśli dłużnik nie jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,

jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik nie dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, czyli np. nie przekazał części majątku bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

Jeśli powyższe sytuacje miały miejsce jest bardzo duża szansa na to, że wniosek konsumenta lub wierzyciela, może zostać odrzucony. Należy zaznaczyć, że również wierzyciel może złożyć wniosek na rzecz dłużnika, w celu odzyskania wierzytelności w drodze sporządzanego przez syndyka planu spłaty.

Co może zrobić konsument w przypadku gdy są duże możliwości na odrzucenie wniosku o upadłość konsumencką?

Rosnące zadłużenie i ciągłe kontakty ze strony firm windykacyjnych mogą znacząco pogorszyć jakość życia konsumenta. Jednak decyzja o złożeniu wniosku w sądzie upadłościowym powinna być podparta wnikliwą analizą sytuacji konsumenta. Faktyczna upadłość, w której konsument zostaje całkowicie oddłużony, występuje niezwykle rzadko i to na ogół w przypadku nieposiadania przez konsumenta żadnego majątku i dodatkowo przy braku zdolności zarobkowania, np. wynikającego ze złego stanu zdrowia. Kluczową rzeczą będzie zatem świadomość, że każdy dodatkowy kredyt gotówkowy czy pożyczka może stanowić dla konsumenta zbyt duże obciążenie finansowe. W przypadku narastającego zadłużenia warto zgłosić się do instytucji finansowej, w celu renegocjacji warunków umowy czy ustalenia nowej formy spłaty zadłużenia. W wielu przypadkach opcja ta jest korzystniejsza dla konsumenta i jest szybszym rozwiązaniem.

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts