Jak przygotować raporty CSR i co powinno się w nich znaleźć?

Wiktoria Pilch
raporty csr

Raporty CSR to publikacje mające przekazać najważniejsze idee, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo. Są typem dokumentów skierowanych przede wszystkim do współpracowników i lokalnych społeczności, ale informacje są przydatne też pracownikom firmy. 

Obowiązek przygotowywania raportów niefinansowych przedsiębiorstwa od kilku lat spoczywa na największych europejskich firmach. Mimo braku obowiązku również wiele mniejszych przedsiębiorstw jest zainteresowanych publikacją takich dokumentów. Dlaczego organizacje są chętne do ujawniania danych innych niż raporty finansowe? Czym są raporty CSR i jakie informacje zawierają? 

Raporty CSR – co to jest? 

Raporty finansowe to często jedyne źródło wiedzy o przedsiębiorstwie, które wskazują tylko na wąską część jego aktywności. Informacje cenne dla inwestorów okazują się bezwartościowe dla jednostek samorządowych, lokalnych społeczności, a nawet obecnych i przyszłych pracowników. Dlatego coraz częściej firmy publikują dokumenty niefinansowe, z których najpopularniejsze i najbardziej przekrojowe są raporty CSR. Co to jest?

Jakie są funkcje tych raportów?

Każde przedsiębiorstwo, poza działalnością przynoszącą wymierne korzyści finansowe, wpływa na otoczenie i społeczność na wiele innych sposobów. Chodzi tu nie tylko o dostarczanie miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców, ale także oddziaływanie na środowisko naturalne i infrastrukturę. Raporty CSR mają wskazać, w jaki sposób firma już oddziaływuje i w którym kierunku ma zamiar nadal rozwijać swoje aktywności. To niejako podsumowanie koncepcji, idei i wartości, jakie przyświecają danej organizacji. 

Pojęcie CSR tłumaczone jest jako społeczna odpowiedzialność biznesu i to wskazuje też na zawartość raportów. Przede wszystkim publikacje mają dotyczyć trzech najważniejszych kwestii:

  • spraw społecznych;
  • ochrony środowiska;
  • zarządzania korporacją.
Zobacz też:  Strategia CSR – kompas dla firmy i jej interesariuszy

Raporty powinny przekazywać wiedzę na temat wizji prowadzenia działalności i wartości, jakimi kieruje się firma w relacjach ze współpracownikami. To także wskazanie na konkretne standardy działania względem pracowników, współpracowników, a także środowiska naturalnego i społeczeństwa. 

Najważniejsze cechy dobrego raportu CSR

Przygotowanie raportu CSR może wydawać się bardzo skomplikowane, jednak istnieje kilka standardów określających najważniejsze zasady. Pozwoli to wybrać właściwą formę i zgromadzić potrzebne informacje do publikacji. W pierwszym raporcie warto posiłkować się publikacjami konkurencji, także tej najmocniejszej. 

Przy tworzeniu raportów CSR, podobnie do wszystkich innych oficjalnych dokumentów, warto kierować się uniwersalnymi założeniami. 

  1. Dokumenty powinny zawierać informacje rzetelne, wiarygodne i kompletne. 
  2. Ponadto forma przekazu musi być jasna dla odbiorcy, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę do czytelności i przejrzystości raportu. 
  3. Nie można też zapominać o tym, że raport musi być użyteczny, a treści warto przekazywać w sposób zwięzły i maksymalnie naszpikowany informacjami. 

Dla kogo raporty CSR są obowiązkowe? 

W 2017 roku weszły w życie dyrektywy UE, w myśl których przygotowanie raportów CSR dla niektórych przedsiębiorstw jest obowiązkowe. Nowe zobowiązanie dotknęło przede wszystkim największych firm z sektora bankowego i przemysłowego. W naszym kraju takie raporty musi sporządzać kilkaset przedsiębiorstw. 

Istnieją dwa jasne kryteria, które kwalifikują firmę do tego obowiązku. Pierwszą z nich jest zatrudnienie na poziomie minimum 500 pracowników. Istnieje też próg finansowy w postaci przychodów netto na poziomie 40 mln euro. 

Do przygotowania raportu może skłonić też wezwanie jednej z międzynarodowych instytucji finansowych. Przygotowanie takiego raportu ma charakter dobrowolny, jednak najważniejsze wnioski są publikowane na stronach tych instytucji. Brak raportu również zostanie odnotowany, co niesie ze sobą pewną informację. 

Dlaczego warto przygotowywać raporty CSR?

Obowiązek przygotowania raportów CSR nie jest jedyną motywacją, jaka powinna przyświecać osobom zarządzającym przedsiębiorstwem. Tego typu publikacje bardzo często przygotowują firmy, które nie mają takiego obowiązku. Dlaczego tak się dzieje? 

  1. Przede wszystkim raport CSR to jasna i czytelna informacja o planach przedsiębiorstwa i sposobach na ich realizację. Wiele firm szuka współpracowników wśród przedsiębiorców mających te same cele i idee, dlatego ułatwia to pozyskiwanie dobrych klientów i dostawców. 
  2. Ponadto raport ułatwia budowę marki, ponieważ ta zaczyna się kojarzyć już nie tylko z logo, ale także konkretnymi wartościami, jak ochrona środowiska i innowacje. 
  3. Raporty stanowią ważną informację dla pracowników szukających pewnego zatrudnienia w firmie o jasno określonych celach i wartościach. 
Zobacz też:  Działania proekologiczne w firmie, czyli jak wprowadzić przedsiębiorstwo na ścieżkę ekologiczną?

Raporty CSR nie powinny być traktowane jako obowiązek, a raczej szansa na zaprezentowanie otoczeniu swoich koncepcji. Dzięki raportom i przedstawionym w nich aktywnościom firma zyskuje własną tożsamość, która jest uzupełnieniem jej dążeń finansowych. Warto zatem podejść bardzo sumiennie do ich przygotowania, co przyniesie wymierne korzyści w niedalekiej przyszłości. 

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts