Strategia CSR – kompas dla firmy i jej interesariuszy

Wiktoria Pilch
strategia csr

Dobra strategia CSR opisuje wszystkie kierunki działań firmy na wielu płaszczyznach. Wskazuje też na cele, jakie w najbliższej i dalszej przyszłości chce realizować przedsiębiorstwo. Dowiedz się, jakie informacje zawiera i w jaki sposób ją przygotować. 

Chcesz, żeby twoja firma była kojarzona z konkretnymi wartościami, w myśl których rozwijasz swój biznes? Dobrze przygotowana strategia CSR pomoże ci przekazać te idee współpracownikom, klientom i lokalnej społeczności. Ponadto będzie drogowskazem dla pracowników i wyznaczy kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. 

Strategia CSR – wyjaśnienie zagadnienia

Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przestają być już traktowane jako koszty i coraz częściej pojawiają się po stronie inwestycji. Jednak sukces takich działań jest możliwy tylko w sytuacji, kiedy są one prowadzone spójnie i w jednym kierunku. Ma w tym pomóc strategia CSR, którą można nazwać kompasem dla firmy. To też informacja dla wszystkich osób mogących na nią wpłynąć i będących pod jej wpływem.

Co zawiera taka strategia?

Strategia CSR z reguły pojawia się w formie dokumentu opublikowanego na oficjalnych stronach korporacji. Zawiera najważniejsze wartości, jakimi firma i jej pracownicy chcą się kierować w drodze do realizacji celów biznesowych. Ma charakter stopniujący, a zatem wskazuje na cele główne i pośrednie w każdym z obszarów, a także pomysł na ich osiągnięcie. 

Zadania i cele strategii CSR

Strategia CSR obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa, a zatem:

  • działalność rynkową;
  • działalność środowiskową;
  • działalność społeczną i kulturalną; 
  • aktywność prawną. 

Informacje, jakie znajdują się w strategiach CSR mają dotrzeć do firm współpracujących i klientów. Są też wdrażane pracownikom po to, żeby wykształcić w nich dobre praktyki. Ponadto w dużych korporacjach stanowią kompas dla zmieniających się członków zarządu, który powinien mieć wpływ na podejmowane przez nich decyzje. 

Zobacz też:  Czym jest ślad węglowy firmy? Sprawdź, jak go wyliczyć i w jaki sposób zredukować!

Najważniejsze wartości zawierane w strategiach CSR 

Analizując publikacje największych rynkowych potentatów można wskazać na kilka uniwersalnych wartości zawieranych w strategiach CSR. Niemal każda z dużych firm wskazuje na chęć budowy partnerskich relacji z klientem i kierowaniem się etyką w czasie prowadzenia biznesu. Wiele firm chce maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo i komfort pracowników, co ma bazować na wzajemnej komunikacji. Sporo publikacji wskazuje też na chęć zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, tworzenia wspólnoty pracowników i wspólnot lokalnych, a także pilnowania zrównoważonego rozwoju. 

Jakie korzyści płyną z dobrej strategii CSR?

Choć strategia CSR jest swego rodzaju samoograniczeniem się przedsiębiorstwa, na końcu ma przynieść mu wymierne i niewymierne korzyści. Już samo dążenie do założeń i celów pozwala określić słabe strony firmy i wyeliminować je. Sprecyzowanie idei i wartości ułatwia też zgromadzenie współpracowników, klientów i pracowników, dla których również są one ważne. To ułatwia organizację pracy i siatki dostaw, a także poprawia sprzedaż. 

Inne zalety

Każda strategia CSR realizowana sumiennie prowadzi do przenikania zasad także poza obręb firmy. Dbałość o pracowników, środowisko naturalne i etyka w biznesie to wartości uniwersalne, uznawane za ważne w naszej kulturze. Dzięki aktywnemu działaniu przenikają do innych firm, lokalnej społeczności i świadomości konsumentów. Dobrze zagruntowane nie będą traktowane jako wyjątek, a standard, do którego będą chciały podążać kolejne firmy i organizacje.

Jak przygotować strategię CSR?

Przyjmowanie założeń i wartości do tworzenia strategii CSR w przedsiębiorstwie nie może być przypadkowe. Stworzenie takiego dokumentu musisz poprzedzić dokładnym badaniem relacji firmy z jej interesariuszami. Należy zatem przeprowadzić rozeznanie rynku, konsumentów, oczekiwań społecznych i pracowniczych, a nawet potrzeb dostawców i inwestorów. Takie badania ułatwią ci znalezienie słabych stron firmy, a także przestrzeni niszowych, w których istnieje większa szansa na odniesienie sukcesu.

Kolejne kroki

Po wskazaniu najważniejszych wartości, musisz przejść do precyzowania celów. Najlepiej jest je stopniować, podzielić na te najbliższe i sięgające kilku lat w przyszłość. Warto opisać sposoby ich realizacji i najważniejsze założenia w każdej z dziedzin. Konieczne jest też znalezienie i określenie sposobów na przekazanie otoczeniu informacji o promowanych wartościach.

Zobacz też:  Jak prowadzić działania CSR w firmie? Poznaj kilka przykładów

Jak widzisz, części składowych dobrej strategii CSR jest wiele. Na początku możesz skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Często wystarczą konsultacje i zlecenie przygotowania dokumentu, a zatem sprawnego spięcia w całość założeń. Przygotowanie dokumentu nie może jednak odbyć się bez porozumienia z zarządem, pracownikami szczebla kierowniczego i szeregowymi pracownikami. 

Strategia CSR – podsumowanie 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to pojęcie, które nie dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw i korporacji. Dobra strategia będzie przydatna również firmom lokalnym, które zabiegają o dobre relacje z okolicznymi mieszkańcami. Jednak niezależnie od skali działania, każda strategia CSR musi mieć poparcie w faktach i rzeczywiście być realizowana. 

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts