Czym jest ślad węglowy firmy? Sprawdź, jak go wyliczyć i w jaki sposób zredukować!

Wiktoria Pilch
ślad węglowy firmy

Ślad węglowy firmy wzbudza coraz większą uwagę. Organizacje rządowe i pozarządowe przyglądają się wszystkiemu, co ma wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Co warto wiedzieć na temat śladu węglowego? Sprawdź!

Śledzenie zmian klimatycznych i troska o środowisko to trend, który zatacza coraz szersze kręgi. Jednym z przejawów zainteresowania ekologią jest obliczanie śladu węglowego firmy. Ten parametr pomoże określić poziom emisji CO2 i innych gazów szklarniowych uwalnianych przez twoje przedsiębiorstwo do atmosfery. To pozwoli podjąć odpowiednie kroki, by tę wartość niwelować. Sprawdź, jak te obliczenia pozwolą zadbać o klimat.

Czym jest ślad węglowy?

Śladem węglowym określa się sumę emisji gazów szklarniowych, które wytwarza badany podmiot. Wytwórcą może być:

 • osoba fizyczna;
 • przedsiębiorstwo;
 • kraj;
 • impreza;
 • produkt;
 • lot samolotem.

Ślad ten zliczany na podstawie jego pełnego cyklu życia. Podaje się go jako ekwiwalent dwutlenku węgla, jednak wliczane są również podtlenek azotu, metan czy freony. Koncepcja śladu węglowego (ang. carbon footprint) powstała w głównej mierze po to, by uwypuklić problem, jakim jest emisja gazów cieplarnianych, w nieco bardziej wymierny sposób.

Dlaczego warto liczyć ślad węglowy organizacji?

Korzyści, jakie wynikają z takich obliczeń, to:

 • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne;
 • optymalizacja mechanizmów produkcji;
 • poprawienie wizerunku firmy.

Co jest przyczyną uwalniania się gazów cieplarnianych do atmosfery?

Co najmocniej przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery? To przede wszystkim:

 • spalanie paliw kopalnych;
 • brak recyklingu odpadów poprodukcyjnych;
 • nieefektywne zarządzanie zasobami;
 • nieodpowiednie ocieplenie budynków.
Zobacz też:  Czym jest indeks WIG-ESG? Spółki społecznie odpowiedzialne na giełdzie

Najpoważniejszym źródłem problemu jest spalanie paliw kopalnych. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zmienić źródło pozyskiwania energii?

Konieczność transformacji energetycznej

Wspomniane spalanie paliw kopalnych wydaje się powoli usuwać w cień. Unia Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania Zielonego Ładu. To wszystko ma na celu ochronę klimatu i wzięcie odpowiedzialności o ochronę środowiska. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza) dwutlenku węgla będzie możliwa dzięki transformacji energetycznej. Policzenie śladu węglowego jasno wskazuje, że model obowiązujący w tej chwili zupełnie się nie sprawdza. Kładziony jest coraz silniejszy nacisk na dekarbonizację kolejnych branż przemysłowych, a przyszłość należy do zielonej energii.

Jak liczyć swój ślad węglowy w firmie?

Co mogą zrobić przedsiębiorstwa, by zwiększać świadomość klimatyczną? Jednym z rozwiązań jest obliczanie śladu węglowego firmy. Aby zmniejszyć swój wkład w emisję CO2 do atmosfery, trzeba najpierw go oszacować, a potem realnie przyczynić się do walki z globalnym ociepleniem. Kalkulatory, które pozwalają poznać skalę problemu, mogą działać w nieco inny sposób. Zwykle jednak potrzebne dane to np. zużycie energii, odpady wytwarzane przez firmę czy służbowe podróże pracowników. Warto wyznaczyć osobę odpowiedzialną za cały ten proces. Zajmie się zbieraniem danych i raportowaniem, dzięki czemu będzie można szybciej przystąpić do wdrażania ekologicznych rozwiązań.

CSR – czyli realny wkład w poprawę ochrony środowiska

Wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych wpisuje się w ideę CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu to międzynarodowa koncepcja mająca na celu:

 • ochronę środowiska;
 • pieczę nad interesami społecznymi;
 • dbanie o interesariuszy.

Coraz więcej polskich firm jest rozwijanych w zgodzie z CSR. Odpowiednie gałęzie przedsiębiorstw propagują działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska. Jednym z założeń jest również dążenie do jak najmniejszej emisyjności.

Zakończenie

Zgubny wpływ na klimat, jaki niesie całkowita emisja gazów cieplarnianych, jest niepodważalny. Umiejętność wyliczenia śladu węglowego firmy to ważny etap na drodze do zachowania neutralności klimatycznej. Podejmowanie proekologicznych działań przekłada się również na pozytywny obraz całego przedsiębiorstwa. Jak największa efektywność energetyczna i zwalczanie zmian klimatu to coś, do czego zdecydowanie warto zmierzać.

Zobacz też:  Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw? Planowanie logistyki w biznesie


Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts