Co to jest ulga CSR i jakie dziedziny działalności obejmuje?

Wiktoria Pilch
ulga csr

Ulga CSR, nazywana też ulgą sponsoringową, to wymierna korzyść dla przedsiębiorców. Mogą skorzystać z niej wszystkie firmy realizujące projekty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Jakie działania obejmuje ulga i ile można odliczyć? 

Przedsiębiorcy realizujący politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, mogą liczyć nie tylko na poprawę wizerunku firmy. Kwoty przeznaczone na sponsoring prowadzony w konkretnych dziedzinach podlegają też zwolnieniom z podatku. Ulga CSR sprawia, że przedsiębiorcy jeszcze chętniej powinni skierować uwagę na lokalne społeczności

Ulga CSR – o co chodzi? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea, która coraz mocniej wkracza do naszej świadomości. Dzięki konkretnym ściśle zaplanowanym działaniom przedsiębiorcy starają się, by ich działalność nie była kojarzona tylko z zyskiem, ale wzbudzała też pozytywne emocje. Stąd w ramach dobrowolnej inicjatywy przedsiębiorstwa w rozmaity sposób włączają się w życie miasta lub regionu. Ulga CSR jest formą wyciągnięcia ręki w ich stronę przez osoby ustalające system podatkowy w Polsce.

Jak jeszcze określana jest ta ulga?

Ze względu na charakterystykę pomocy, jaka płynie ze strony przedsiębiorców, ulga CSR często nazywana jest sponsoringową. Daje wymierne korzyści przedsiębiorstwom, które w określony sposób wspierają lokalne placówki kultury, nauki i sportu. Kwota przeznaczona na te cele wpływa na obniżenie wartości podatku w rozliczeniu rocznym. 

Założenia ulgi CSR

W nowym systemie podatkowym, który został wprowadzony w styczniu 2022 roku, pojawiała się właśnie ulga CSR. Jej założenia są skonstruowane w taki sposób, żeby zachęcić podmioty gospodarcze z kraju i zagranicy do wspierania najważniejszych sektorów publicznych w naszym kraju. Z ulgi może skorzystać każdy, kto zechce wspierać następujące obszary:

  • szkolnictwo wyższe i działalność naukowa – dotyczy głównie przyznawania i wypłacania stypendiów dla pracowników naukowych, doktorantów, a także samych studentów. Uldze podlegają również koszty związane z kształceniem własnych pracowników, a w niektórych przypadkach opłacaniem pensji studentom odbywającym praktyki w zakładzie pracy;
  • działalność kulturalna – z ulgi CSR mogą skorzystać wszystkie firmy, które podejmują współpracę z jednostkami kultury znajdującymi się w rejestrze i szkołami o profilach artystycznych. Pomoc może dotyczyć dowolnej działalności w zakresie propagowania kultury, zatem będzie to organizacja eventów, a w pewnym zakresie również doraźna pomoc placówkom;
  • działalność klubów sportowych – wspieranie klubów sportowych jest jedną z najczęściej wybieranych form aktywności w ramach CSR. Z ulgi mogą skorzystać firmy, które zdecydują się na zakup sprzętu sportowego, ufundują stypendium dla wybranych sportowców, a także przyczynią się do organizacji wydarzenia sportowego, które jednak nie może mieć charakteru wydarzenia masowego. 
Zobacz też:  Jaki cel mają projekty CSR? Najciekawsze przykłady z rodzimego podwórka

Ulga CSR a system podatkowy

Twórcy ulgi sponsoringowej zachęcają do takiej działalności możliwością odliczenia aż 150% kosztów poniesionych w związku z nią. Oznacza to, że za każdy 1000 złotych przeznaczony na działalność klubu sportowego czy muzeum, firma może wykazać po stronie kosztów 1500 złotych. Jak rozwiązano formalnie tę zachętę do działalności sponsorskiej?

Dwa etapy korzystania z ulgi

Z odliczenia można skorzystać na dwóch etapach. Pierwszym z nich jest zapisanie po stronie kosztów prowadzenia działalności całej kwoty przekazanej na działalność sponsorską. Dzięki temu zostaje wyliczony niższy podatek. Jednak jego wartość może być obniżona o koleje 50% odliczone od podstawy opodatkowania. W wyniku tych działań sponsor odlicza podatek nawet od 150% kwoty umieszczonej w takiej działalności. 

Przy okazji warto zaznaczyć, że z ulgi CSR firmy mogą skorzystać tylko w sytuacji, w której ta działalności nie będzie przynosiła dla nich bezpośrednich korzyści. Koszty nie mogą stanowić bezpośredniej inwestycji w infrastrukturę firmy, ani w żaden sposób nie mogą przynosić zysków finansowych. Problematyczna jest też realizacja zleceń na rzecz placówki ze środków, które dane przedsiębiorstwo zdecydowało się jej przekazać. 

Konieczne formalności

Do uzyskania ulgi CSR konieczne jest jednak podpisanie umowy sponsorskiej. W ramach takiego porozumienia firma zyska korzyści niewymierne, jak logo na koszulkach sportowców albo inna forma promocji. W przeciwnym razie wpłata będzie potraktowana jak darowizna, a takie świadczenie rozliczane są w inny sposób. 

Ulga CSR i inne korzyści wynikające z odpowiedzialnej polityki społecznej w firmie

Niższe podatki wynikające z ulgi CSR z pewnością zachęcają do działalności sponsorskiej, jednak nie są jedyną korzyścią. Co więcej, wiele firm nawet nie bierze jej pod uwagę, prowadząc swoją działalność społeczną. Znacznie ważniejszymi korzyściami jest poprawa wizerunku firmy, a także promowanie marki w konkretnej grupie odbiorców. Osoby związane z kulturą, sportem i szkolnictwem z większą przychylnością będą patrzyły w stronę sponsorującego je przedsiębiorstwa, a także wytwarzanych przez nie dóbr. To przełoży się na wymierne korzyści finansowe i ułatwi dalszy rozwój.

Zobacz też:  CSR – społeczna odpowiedzialność i zarządzanie przedsiębiorstwem

Ulga CSR dla firm to ciekawy przykład wsparcia działalności sponsorskiej przez organy państwowe. Jeden z nielicznych, w którym korzyść będzie zarówno po stronie sponsora, jak i obdarowanej placówki społecznej. 

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts