Jak prowadzić działania CSR w firmie? Poznaj kilka przykładów

Wiktoria Pilch
działania csr

Działania CSR to szereg aktywności niezarobkowych, podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Mogą być skierowane w stronę lokalnej społeczności, środowiska naturalnego, a także pracowników i współpracowników. Jak wybrać właściwe działania i co można zyskać? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest tematem coraz chętniej poruszanym w przestrzeni publicznej. Wiele firm chwali się swoją strategią, traktując jej założenia jako dodatkową reklamę. Działania CSR nie muszą wcale być bardzo kosztowne i uciążliwe dla przedsiębiorstwa. Co można nazwać taką formą aktywności i jak ją wprowadzić w przedsiębiorstwach?

Działania CSR – charakterystyka 

W ostatnich latach coraz więcej dużych firm i korporacji skupia się nie tylko na generowaniu zysku, ale także uwzględnieniu w działaniu interesów społecznych. Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania firmy, w której uwzględnia się potrzeby otoczenia. Działania CSR to aktywności prowadzone przede wszystkim na rzecz lokalnej społeczności, a przy dużych firmach także całego społeczeństwa. Jednocześnie powinny być skierowane w stronę ochrony środowiska i relacji ze współpracownikami. 

Cechy takich działań

Ważną cechą prowadzenia działań CSR jest ich dobrowolny charakter. Pomysły i strategie realizowane przez firmę nie mogą wynikać jedynie z przepisów, ale z potrzeby rozwoju i samodoskonalenia przedsiębiorstwa. Dzięki temu nie będą one postrzegane jako wywiązywanie się z obowiązków, a raczej jako prezentacja określonych wartości promowanych przez organizację. To świetna okazja, żeby pokazać, że firmie, tak jak innym, zależy na godnych zarobkach, czystym powietrzu, wykształconej młodzieży i wielu innych sprawach. 

Korzyści z prowadzenia działań CSR

Istnieje wiele korzyści, jakie może przynieść sprawna i przemyślana strategia CSR. Przede wszystkim firma ma okazję zaprezentować ważne dla siebie wartości i tym samym dotrzeć do osób i firm, dla których także mają one znaczenie. Działania pozwolą na wywołanie skojarzenia marki z konkretną aktywnością i wyróżnienie jej na tla konkurencji. Ponadto działania CSR będą skutecznie zapobiegać konfliktom z pracownikami, społecznością lokalną, a także organami państwowymi. Każda z tych korzyści w bezpośredni i pośredni sposób przełoży się na bilans finansowy. 

Zobacz też:  Strategia CSR – kompas dla firmy i jej interesariuszy

Jak prowadzić skuteczne działania CSR?

Duże korporacje zatrudniają specjalistów odpowiedzialnych tylko za działania CSR. Tymczasem w mniejszych firmach, gdzie zatrudnienie takich osób nie jest możliwe, przygotowanie strategii działania staje się trudne. Dlatego wybór odpowiednich ruchów powinien opierać się na kilku podstawowych założeniach. 

Przede wszystkim działania CSR powinny być skierowane do konkretnych osób, organizacji i firm. Aktywność ma być dobrowolna, jednak musi mieć związek z działalnością przedsiębiorstwa. Dlatego warto wybrać grupę, która będzie partnerem we współpracy przez najbliższe lata i do której warto dotrzeć. Dopiero wówczas dobiera się odpowiednią formę aktywności. 

Przykłady działania CSR małych przedsiębiorstw

Przyjęła się opinia, że działania CSR podejmowane są głównie przez duże korporacje. Tymczasem mniejsze firmy działające na rynku lokalnym mogą zyskać na nich jeszcze więcej, jednocześnie wykorzystując do tego niewielkie nakłady finansowe. W tym wypadku jednak kluczem do sukcesu będzie dobra relacja z pracownikami. 

Działania CSR nie muszą być wymyślne i obciążać budżetu. 

Przeznaczenie nadwyżek produkcji na rzecz potrzebujących ograniczy straty firmy i pomoże najbiedniejszym. Aktywność na festynach organizowanych w mieście pozwoli zwrócić uwagę na firmę i jej pracowników. To też świetny sposób na integrację pracowników ze sobą, swoimi rodzinami, a także wykształcenie w nich poczucia przynależności do wartościowej wspólnoty. 

W przypadku małych firm także warto wybierać działania ekologiczne. Ograniczenie zużycia prądu, inwestycja w OZE, a także zmniejszenie emisji szkodliwych związków z produkcji to sztandarowe przykłady działań CSR. Ciekawym pomysłem jest budowa farmy fotowoltaicznej i udostępnienie części nadwyżek szkole albo bibliotece. 

Działania CSR dużych firm i korporacji

Duże korporacja operujące sporymi budżetami mają więcej możliwości, jeśli chodzi o działania CSR. Jednak tutaj akcje z reguły nie są skierowane tylko do lokalnych społeczności, a do konkretnego typu odbiorców w skali kraju i regionu. Dlatego też rodzaje działania podejmowanego przez firmy muszą być bardzo uniwersalne. 

Zobacz też:  Co to jest ulga CSR i jakie dziedziny działalności obejmuje?

Działania CSR dla klimatu i nie tylko

W ostatnich latach coraz większą wartością dla wielu ludzi staje się środowisko naturalne. Dobrym sposobem na przyciągnięcie uwagi klientów jest zatem ograniczenie emisji CO2, wybór odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystywanie do produkcji materiałów z recyklingu. Już sama zmiana opakowania plastikowego na papierowe i umieszczenie na nim informacji o ekologicznym charakterze zachęci do kupna produktu osoby żyjące zgodnie z ideą less waste. 

Ciekawym typem działania CSR jest też pomoc najbiedniejszym i osobom z trudnym startem lub ograniczeniami. Tutaj możliwości jest wiele, począwszy od stworzenia fundacji, poprzez przyznanie stypendiów naukowych, a skończywszy na budowie szkoły w ubogich rejonach świata. 

Dobre działania CSR to takie, które docierają do odbiorcy, a tego nie da się uzyskać bez odpowiedniej informacji. Nie wystarczy symbol na etykiecie. Znacznie lepszy efekt przyniesie reklama w lokalnych mediach, na stronach firmowych i banerach. Z biegiem czasu przy dobrze prowadzonej strategii już samo logo firmy zacznie kojarzyć się z konkretnym typem działania. 

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts