Na czym polega wolontariat pracowniczy? Sprawdź, jak możesz go wykorzystać

Wiktoria Pilch
wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy może wydawać się oksymoronem. W końcu jak można połączyć program wolontariatu z pracą zarobkową? W rzeczywistości z obu tych zagadnień można stworzyć spójną całość. Jak to zrobić? Przeczytaj!

Według definicji ze słownika języka polskiego wolontariat jest bezpłatną pracą, mająca na celu niesienie pomocy lub działanie dla ogólnie pojętego dobra społecznego. Ze względu na brak wynagrodzenia, a często i czasu, niewiele osób decyduje się na bycie wolontariuszami. Angażowanie się w pomoc dla potrzebujących potrafi jednak przynieść wiele satysfakcji, a dodatkowo może się okazać opłacalne w przebiegu kariery zawodowej, już ściśle związanej z zarabianiem pieniędzy. Istnieje wiele projektów promujących wolontariat pracowniczy. W tym artykule poznasz bliżej ten temat.

Na czym polega wolontariat pracowniczy?

Standardowy wolontariat ma charakter dobrowolny, charytatywny i niezależny od wszelkich czynników. Dana osoba wybiera instytucję, którą chce wesprzeć, a następnie zgłasza się do niej z chęcią pomocy. W wersji pracowniczej pracodawca wspiera tego rodzaju akcje i zachęca swoich podwładnych do wykonywania dodatkowych obowiązków. Istotne jest tutaj to, że działalność pożytku publicznego nie jest realizowana na korzyść szefa, tylko związana na przykład z organizacjami pozarządowymi czy domami dziecka. Wsparcie wolontariatu w biznesie polega na przykład na pozwoleniu na rozwój wolontariatu pracowniczego w godzinach wykonywania obowiązków zawodowych. W innych przypadkach wykorzystuje się na przykład infrastrukturę firmy, czyli przykładowo samochód lub laptop, do realizowania zadań wolontariackich.

Czy program wolontariatu pracowniczego ma podstawę prawną?

Samo zaangażowanie w bezpłatną pracę pro bono jest precyzowane ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zawiera ona jednak ogólne przepisy prawa na ten temat i nie ma w niej ani słowa o wolontariacie pracowniczym. Mimo to, działalność społeczna w ramach pracy zarobkowej może być podciągnięta właśnie pod ten akt. Każdy rodzaj wolontariatu może bowiem zostać objęty zapisami tej ustawy, więc w razie kłopotów lub wątpliwości warto się z nimi zapoznać.

Zobacz też:  CSR – przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji

Jaka może być forma wolontariatu?

Wolontariat pracowniczy może przyjąć kilka różnych form, z których wszyscy z pewnością będą mogli wybrać najbardziej pasujący im model. Warte wymienienia są:

  • oddelegowanie – polega na odesłaniu pracowników do pomagania w wybranych placówkach;
  • wolontariat zespołowy – koncentruje się na podjęciu działania na rzecz wybranej instytucji przez grupę, która może osiągnąć więcej niż jednostki; grupą kieruje zwykle wybrany wcześniej lider, który ma odpowiednie kompete;
  • oparcie na umiejętnościach, czyli wolontariat kompetencyjny – szczególny rodzaj wolontariatu, w ramach którego dana osoba organizuje pomoc opartą na tym, co potrafi robić najlepiej;
  • mentoring – rodzaj pomocy świadczonej mniej doświadczonym osobom poprzez wsparcie oferowane przez pracowników z dłuższym stażem;
  • zbiórki pracownicze – organizowane oddolnie przez pracowników zbiórki przedmiotów lub pieniędzy na szczytny cel.

Jaki zasięg może mieć wolontariat pracowniczy?

Wolontariat w pracy najczęściej ma charakter lokalny. Wprowadza się go wówczas w danej firmie; nie wychodzi on poza to jedno miejsce i obejmuje znajdujących się w nim pracowników. Czasami jednak akcje rozszerzają się na cały kraj. Ma to często miejsce w przypadku sieci tego samego sklepu. W największej skali akcje wolontariuszy mogą przyjąć charakter globalny. Prowadzone są wówczas w wielu krajach Europy bądź nawet całego świata.

Jakie zasoby może wykorzystywać wolontariat pracowniczy?

Bardzo często wolontariat koncentruje się na pomocy materialnej. Oznacza on wówczas na przykład zbiórki lub zakup produktów dla potrzebujących grup. Działania mogą mieć jednak także wymiar niematerialny. W takim przypadku wolontariusz poświęca swój czas, aby przekazać wartości niematerialne. Podtypem takiego rodzaju działania będzie wspomniany już wcześniej wolontariat kompetencyjny.

Jakie korzyści przynosi wolontariat w firmie?

Wolontariat pracowniczy jest niezwykle korzystnym narzędziem, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracowników. Przede wszystkim, wsparcie na przykład lokalnej społeczności pomaga zintegrować pracowników, co przekłada się na ich wyższą efektywność w pracy. Praca, na przykład w fundacji, pomaga też budować świadomość społeczną, rozwijać empatię i uczulać na problemy, które dotykają ludzi lokalnie. Nie można też zapomnieć o tym, że wspieranie wolontariatu to ważny element społecznej odpowiedzialności biznesu. Oznacza to, że pozwala budować pozytywny wizerunek firmy.

Zobacz też:  Czym jest ślad węglowy firmy? Sprawdź, jak go wyliczyć i w jaki sposób zredukować!

Wolontariat pracowniczy to kwestia, którą łatwo pominąć i uznać za zbędną. Tak naprawdę ma jednak duże znaczenie i wiele zalet. Może być elementem strategii CSR. Zdecydowanie warto wykorzystać go w budowaniu własnej marki.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts