Czym są systemy zarządzania jakością? Wdrażanie norm i certyfikacji

Wiktoria Pilch
systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością to narzędzia, które warto wprowadzać w swoim przedsiębiorstwie. Doskonalenie według standardów takich jak norma ISO 9001 pozwala zmaksymalizować zyski i poprawić atmosferę w firmie. Poznaj różne typy systemów.

Coraz większa konkurencja i stały rozwój różnych sektorów w biznesie wymagają ciągłego doszkalania się i wprowadzania coraz lepszych rozwiązań. Nowoczesne przedsiębiorstwa mają bowiem lepszą organizację pracy i osiągają większe zadowolenie klientów. W dłuższej perspektywie odpowiednie mechanizmy pomagają też lepiej przetwarzać dane i zapewniają poprawę jakości świadczonych usług. Wprowadzanie konkretnych metod i certyfikatów to proces wymagający, rzecz jasna, regularnych audytów i spełniania konkretnych wymagań. Na dłuższą metę jest to jednak zdecydowanie opłacalne. Sprawdź, jak przebiega wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO i czym on właściwie jest.

Co to są systemy zarządzania jakością?

Proces wdrożenia opisywanych systemów polega na wprowadzeniu do firmy zbioru zasad, procedur i narzędzi. Dzięki nim można dążyć do zwiększania jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Umiejętne korzystanie z tych metod ma wiele zalet. Wśród nich wyróżnia się:

 • wzrost konkurencyjności i prestiżu firmy;
 • sprawny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa;
 • lepsze poznanie perspektywy klienta;
 • ułatwione wejście na nowe rynki;
 • zwiększenie zysków;
 • oszczędność czasu;
 • poprawę jakości świadczonych usług;
 • łatwiejsze wyeliminowanie błędów i naprawianie problemów;
 • bardziej terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

Wprowadzaniu wszystkich tych punktów służą różnego rodzaju normy, na przykład certyfikat ISO 9001. Proponuje on działania, które mają duży wpływ na poprawę jakości usług.

Czym są normy z serii ISO 9000?

Certyfikaty ISO pomagają dostosowywać firmę do najnowszych standardów i na bieżąco aktualizować to, w jaki sposób ona działa. Ich wdrażanie pozwala podmiotom zewnętrznym w pewny i skonkretyzowany sposób zweryfikować to, czy dane przedsiębiorstwo stosuje się do najnowszych technologii oraz, czy stale się rozwija pod tym kątem. Jest to zatem istotne pod kątem pozyskiwania partnerów, zwłaszcza tych zagranicznych, które nie znają realiów polskiego rynku.

Zobacz też:  5 sposobów na ekologiczne biuro. Sprawdź, co zyskasz!

Należy pamiętać, że normy są stale aktualizowane. Każda z nich oznaczana jest w odpowiedni sposób. Przykładowo, aktualizacja z roku 2015 oznaczona jest jako ISO 9001:2015.

Szkoły, według których można zarządzać jakością

Zarządzanie jakością koncentruje się wokół dwóch szkół:

 • deterministycznej;
 • ciągłego doskonalenia.

Pierwsza z nich zakłada, że za jakość działalności przedsiębiorstwa odpowiada kadra pracownicza. Założeniem tej szkoły są także określone procedury i specyfikacje regulujące działalność firmy. Druga strategia koncentruje się na działaniach, które mają na celu dopasowanie się do zmiennych preferencji klientów. Chodzi tutaj zatem o ciągłe dokształcanie się i wprowadzanie zmian, które poskutkują wyższymi wynikami.

Systemy takie mogą być zorientowane na różne aspekty. Poniżej poznasz je bliżej.

Orientacja na funkcjonowanie organizacji

Jak można się domyślić, te systemy mają bezpośredni wpływ na działalność danej firmy. Wpływają one kompleksowo na poziom zadowolenia klientów oraz spełnienie ich wymagań, ale też wewnętrzną strukturę firmy. Koncentrują się bowiem na działaniach na rzecz polityki jakości, odpowiedzialności biznesu i realizacji postawionych celów. Aby wprowadzić tego typu system, potrzebny jest marketing wewnątrz firmy. Trzeba bowiem przekonać pracowników o skuteczności działań i nakłonić ich do stosowania zmian.

Orientacja na klienta

System ten kładzie nacisk na zrozumienie tego, czego potrzebuje klient. Wiedza na ten temat pozwala bowiem jeszcze lepiej dopasować działalność do wymagań rynku. Wpływa to zaś na zwiększenie zysków z prowadzenia firmy, z której produktów i usług chętniej korzystają klienci. W niektórych przypadkach może okazać się, że między oczekiwaniami odbiorców a jakością wytworów firmy występuje luka. Należy wówczas położyć nacisk na zniwelowanie tej różnicy, ponieważ może ona negatywnie odbić się na działalności.

Orientacja na wyniki przedsiębiorstwa

Ta najbardziej ogólna kategoria stawia sobie za cel zmaksymalizowanie zysków, jakie dana firma może uzyskać na rynku. Dostawca wyrobów i usług powinien zatem dążyć do zapewnienia jak najlepszej jakości, gdyż jest to opłacalne w kontekście przyciągnięcia nowych lub utrzymania dotychczasowych klientów. Podejście powinno zakładać stałe doskonalenie efektywności, ale też elastyczności w kontekście tego, co firma może zaoferować odbiorcom. Poprawnie prowadzone działania na pewno ustabilizują, a wielu przypadkach nawet poprawią sytuację, w której znajduje się przedsiębiorstwo.

Zobacz też:  CSR – przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji

Orientacja na kulturę organizacyjną

Kultura organizacyjna koncentruje się wokół prewencji wadliwości oraz unikania błędów, które można popełniać w czasie prowadzenia działalności. Istotne są tutaj kompetencje pracowników, ich stałe dokształcanie się, ale też umiejętność ich pracy w zespole. W tej kategorii wychodzi też na jaw faktyczna umiejętność zarządzania jakością i to, czy jest ona skuteczna. Warto więc pamiętać o kompleksowym wdrożeniu działań.

Systemy zarządzania jakością pozwalają na efektywne zarządzanie działalnością firmy i osiąganie przez nią pożądanych efektów. Warto wprowadzać odpowiednie mechanizmy w celu spełnienia wymagań i oczekiwań swoich klientów. Pomagają one również poprawiać status każdej organizacji.



Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts