Czym są normy serii ISO 14000? Jak ważne jest zarządzanie środowiskowe?

Wiktoria Pilch
iso 14000

ISO 14000 to zbiór norm ważny zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska. Precyzuje działania, które powinny podjąć firmy, i wskazuje środki wchodzące w skład systemu zarządzania środowiskowego. Sprawdź, jakie działania można znaleźć w tych normach.

Polityka zarządzania środowiskiem to jedno z najważniejszych zadań władzy w obecnych czasach. Kwestie ekologii, zmniejszania śladu węglowego czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii są tematami wielu szczytów i międzynarodowych konferencji, zwłaszcza w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji klimatycznej. Największy wpływ na środowisko mają bowiem nie działania jednostek, a systemy wdrażane na poziomie państwowym, a nawet kontynentalnym. Aby usprawnić i skonkretyzować wysiłki podejmowane w tym zakresie, wdraża się różnego rodzaju wytyczne, zawierające wskazówki dla poszczególnych państw. Jednym z zaleceń są normy ISO 14000. W artykule poznasz ich założenia oraz sposoby na poprawę sytuacji klimatycznej na świecie.

Dlaczego powstała seria norm ISO 14000?

Wymaganie od firm zainteresowania się aspektami środowiskowymi to wyraz specyfiki naszych czasów. Obecnie wiele osób zwraca uwagę na pochodzenie kupowanych produktów. Rośnie tendencja do wspierania marek promujących odpowiedzialność środowiskową. Jest to wyraz wzrostu świadomości konsumentów. Oprócz tego, rządzący wielu państw zaczynają wywierać naciski na właścicieli bądź zarządców globalnych przedsiębiorstw. Oczekiwania dotyczące działań przeprowadzanych z troski o środowisko naturalne bądź ulgi dla „zielonych” firm zachęcają inwestorów do doskonalenia wprowadzanych rozwiązań.

Skrócona historia norm ISO 14000

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest oczywiście niczym nowym. Pierwsze działania, których celem było przyjęcie standardów ISO 14000, poskutkowały uchwaleniem dokumentu EMAS i normy BS 7750. Następnie, w 1993 roku, Komitet Techniczny ISO/TC 207 Environmental Management, będący częścią Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (w skrócie ISO), zaczął współpracować w celu ustalenia form ochrony środowiska. Ostateczny projekt został zaakceptowany we wrześniu 1996 roku. Od tamtego czasu dokumenty są, rzecz jasna, stale aktualizowane, by system zarządzania był jak najbardziej wydajny.

Zobacz też:  Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR

Poszczególne normy z serii ISO 14000

Standardy z tej serii dzielą się na kilka norm, dotykających różnych kwestii. Zawierają też rozmaite informacje, między innymi:

 • wskazówki ogólne;
 • instrukcje;
 • szczegółowe wytyczne.

Koncentrują się na zróżnicowanych kwestiach. Niektóre obejmują na przykład obszar oceny efektów wprowadzonej działalności środowiskowej wraz z jej przykładami. Inne normy odnoszą się do oceny cyklu życia i dzielą się na ogólne zasady, a także poszczególne wymagania.

Jaką strukturę mają normy serii ISO 14000?

Normy z serii 14000 mają swoją charakterystyczną budowę. Zakładają one ciągłe doskonalenie systemów oraz zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Na początku każdego dokumentu znajdziesz zakres normy, czyli obszar, którego ona dotyczy. Dalej zamieszczone jest konieczne odwołanie normatywne, które legitymizuje przedstawione w akcie działania. Dalsza część podaje niezbędne definicje, a potem już właściwe wymagania systemu zarządzania środowiskiem. Składają się one m.in. z:

 • wymagań ogólnych;
 • planowania strategii;
 • wdrażania strategii;
 • sprawdzania rezultatów.

Pod koniec normy znajdziesz niezbędne załączniki oraz bibliografię.

Jak ocenia się wpływ różnych czynników na środowisko w normach?

Normy pozwalają na ocenę stopnia ingerencji w środowisko naturalne w przypadku poszczególnych działań prowadzonych przez państwo bądź firmę. Służy do tego kilka kryteriów, w odniesieniu do których dokonuje się analizy. Bierze się pod uwagę przede wszystkim to, na jaką skalę prowadzone są działania, a także, jak długo trwają. Następnie wylicza się prawdopodobieństwo wystąpienia skutków – pozytywnych i negatywnych – w środowisku. Na podstawie wszystkich wymienionych czynników podawane są zalecenia i wytyczne, którymi powinna się kierować dana firma.

Jakie koszty trzeba ponieść, by wdrażać ISO 14000?

Niestety, taki program zarządzania wymaga pewnych środków, które zapewniają jego właściwe funkcjonowanie. W niektórych przypadkach jego wdrożenie może na przykład zwiększyć biurokratyzację, z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych funkcji czy prowadzenia dodatkowej dokumentacji. Ponadto, certyfikaty wydawane przez odpowiednie instytucje stanowią kolejne wydatki. Przeprowadzanie regularnych audytów również wiąże się z kosztami, których nie da się uniknąć.

Zobacz też:  Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw? Planowanie logistyki w biznesie

Jakie są korzyści płynące ze stosowania certyfikacji ISO 14000?

Nieraz wysokie koszty potrafią być wynagrodzone poprzez liczne korzyści, które przynosi dbanie o aspekty środowiskowe działalności. Do zalet płynących ze stosowania certyfikacji należą:

 • zwiększenie liczby potencjalnych klientów oraz lepsze środki do utrzymania tych, którzy już korzystają z usług firmy;
 • polepszenie wizerunku przedsiębiorstwa jako miejsca przyjaznego środowisku;
 • większe zaufanie klientów i odbiorców treści firmy;
 • oszczędność energii, a co za tym idzie, redukcja pewnych kosztów i wydatków na ten sektor;
 • zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa, co przydaje się na przykład w sferze finansowej;
 • wzrost konkurencyjności na rynku, a szczególnie w obszarze działalności firmy;
 • lepsze relacje z władzami samorządowymi, a także ze społecznością lokalną;
 • możliwość zawarcia nowych kontraktów i zyskania partnerów biznesowych.

ISO 14000 a standard ISO 14001:2015

Najnowszy zestaw zaleceń dla przedsiębiorstw to normy ISO 14001. Ustanowione w roku 2015, kładą nacisk na zarządzanie jakością oraz cele i zadania środowiskowe. Na przedsiębiorstwa spada też wzięcie odpowiedzialności za wpływ produktów na środowisko. Ponadto, podkreślona została ważna rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, mających na celu informowanie o rezultatach starań.

Normy z serii ISO 14000 to działania o korzystnym wpływie na środowisko. Spełnianie celów środowiskowych może przyczynić się do znacznie korzystniejszego wizerunku firmy.Powiązane:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts