Zanieczyszczenie środowiska przez człowieka – w jaki sposób wpływamy na naszą planetę?

Wiktoria Pilch
zanieczyszczenie środowiska przez człowieka

Zanieczyszczenie środowiska przez człowieka jest nierozerwalnie związane ze wzrostem liczby ludzi na świecie. Rozwój cywilizacyjny sprawił, że potrzebujemy więcej surowców, żywności i produkujemy więcej śmieci. Jednak zanieczyszczenie można ograniczyć.

Nasza planeta przestaje być miejscem czystym i przyjemnym do życia, na co wpływa głównie działalność człowieka. Jako ludzkość nadmiernie eksploatujemy zasoby, śmiecimy i niszczymy to, co kształtowało się przez miliony lat. Zanieczyszczenie środowiska przez człowieka jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, a także zaostrzenia klimatu. Jakie są największe źródła zanieczyszczeń i co można zrobić, żeby zapobiec katastrofie? Przeczytaj!

Zanieczyszczenie środowiska przez człowieka – co jest przyczyną?

Zanieczyszczenie środowiska polega na emisji szkodliwych pierwiastków i związków chemicznych do ekosystemu. Rodzaj substancji i ich stężenie sprawiają, że okazują się one szkodliwe dla przyrody. Choć zdarzają się naturalne procesy prowadzące do tego zjawiska, nie one mają decydujący wpływ. Zanieczyszczenie środowiska przez człowieka w wyniku jego działalności to proces długotrwały, który najszybciej prowadzi do degradacji natury

Rewolucja przemysłowa a rozwój problemu

Ludzie od początku swojej aktywności negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Jednak to, co można było nazwać działaniem niezbędnym do przetrwania gatunku, zmieniło się diametralnie około 200 lat temu. To rewolucja przemysłowa pozwoliła na poprawę jakości życia wszystkich ludzi, jednak odbyło się to kosztem środowiska naturalnego. Do masowej produkcji potrzebne są zasoby i wysokoenergetyczne paliwa, a ich wydobycie, przetwarzanie i pozostałości po nich tworzą zanieczyszczenia. 

Zobacz też:  Szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow. Jak przebiegła konferencja? Co sądzą aktywiści?

Z czego jeszcze wynika skala wyzwania?

Na pogorszenie jakości przyrody wpływ ma także to, co bezpośrednio wynika z poprawy jakości życia. Jeszcze 200 lat temu wszystkich mieszkańców na Ziemi było około 1 miliarda, z czego większość funkcjonowała podobnie, jak 500 i 5000 lat wcześniej. Obecnie przekroczyliśmy 7 miliardów przedstawicieli naszego gatunku. W związku z tym wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska przez człowieka wynika też z większej liczby ludzi, czyli źródeł zanieczyszczenia

Największe źródła zanieczyszczenia środowiska przez człowieka 

Wyrzucony śmieć w lesie i spalanie tworzyw sztucznych w ognisku są szkodliwe dla środowiska, jednak ich skala nie jest bardzo duża. Największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska przez człowieka ma rozwijający się przemysł. Duże zakłady i ekspansywna niekontrolowana polityka wydobywcza dokładają najcięższą cegiełkę do jakości ekosystemów na Ziemi. Wśród branży, które zdecydowanie powinny trafić na czarną listę, znalazły się:

  • górnictwo;
  • energetyka;
  • przemysł chemiczny;
  • budownictwo;
  • transport samochodowy.

Ponadto bardzo niekorzystne oddziaływują na środowisko wszelkiego rodzaju niekontrolowane sytuacje. Chodzi przede wszystkim o awarie elektrowni, pojazdów transportujących paliwa i związki chemiczne, a także wycieki z zakładów produkcyjnych. 

Rodzaje zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie środowiska przez człowieka dotyczy każdej części ekosystemu naturalnego. Niestety z każdej z nich pobierane są składniki odżywcze i każda z nich jest niezbędna do życia. Generując zanieczyszczenia, człowiek pogarsza jednak jakość swojego pożywienia. 

Powietrze

Zanieczyszczenie powietrza wynika głównie ze spalin i pyłów zawieszonych, a dokładają się do niego wodorotlenki, związki siarkowe i amoniakowe, a także dwutlenek węgla. 

Woda

W wodzie gromadzi się wiele bakterii, metali ciężkich i związków chemicznych, co ogranicza ilość zasobów wód słodkich. Ponadto w oceanach łatwiej można spotkać odpady z tworzyw sztucznych niż ryby. 

Gleba

Człowiek zatruwa glebę poprzez nadmierne i nierozsądne wydobycie rud i paliw kopalnych. Do tego dochodzą nieprzemyślane uprawy i odpady komunalne, co w sumie ogranicza życiodajne zdolności gleb. 

Zobacz też:  Wylesianie (deforestacja)

Jak ograniczyć zanieczyszczanie środowiska przez człowieka?

Od pół wieku ruchy ekologów stają się przemyślane i trafiają do świadomości ludzi. Oczywiste jest, że nikt nie zrezygnuje z wygodnego, bezpiecznego i zdrowego życia tylko dlatego, że może to szkodzić naturze. Istnieją jednak proste sposoby na to, żeby ograniczyć zanieczyszczanie środowiska przez człowieka, a w przyszłości całkiem je wyeliminować

Najważniejsze działania już wprowadzone przez wiele państw i organizacji można podzielić na trzy podstawowy grupy. 

  1. Pierwszą z nich jest ograniczenie korzystania z paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery. 
  2. Drugą jest inwestycja w OZE, która także doprowadzi do ograniczenia produkcji spalin i dodatkowo zmniejszy zapotrzebowanie wydobywcze. 
  3. Innym ważnym elementem polityki proekologicznej jest recykling, a zatem segregacja i przetwarzanie odpadów. 

Choć każdy swoimi decyzjami może wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez człowieka, największy wpływ na to mają duże przedsiębiorstwa poprzez CSR. Firmy energetyczne, produkcyjne i przetwórcze swoimi działaniami mogą łatwo ograniczyć ilość produkowanych odpadów. Taka polityka nazywana jest społeczną odpowiedzialnością biznesu i nie tylko ma służyć środowisku naturalnemu. Może być sposobem na pokazanie, że wartości ważne dla społeczeństwa są też ważne dla przedsiębiorstwa, co ułatwi kształtowanie marki. 

Powiązane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts